Kindsdeel met internationale aspecten

Van onze advocaat kindsdeel: sinds het in werking treden van de Europese erfrechtverordening op 17 augustus 2015, is het internationale erfrecht meer overzichtelijk geworden. Toch komt onze advocaat kindsdeel nog veel 'oude gevallen' tegen. Vooral veel Nederlanders die in België woonden. Om die reden een gedeelte van een vonnis van december 2016 van de Rechtbank [...]