Monthly Archives: juni 2017

Nederbelgen: welk recht van toepassing op afwikkeling erfenis?

Van onze advocaat kindsdeel: sinds het in werking treden van de Europese erfrechtverordening op 17 augustus 2015, is het internationale erfrecht meer overzichtelijk geworden. Toch komt onze advocaat kindsdeel nog veel 'oude gevallen' tegen. Vooral veel Nederlanders die in België woonden. Om die reden een gedeelte van een vonnis van december 2016 van de Rechtbank [...]

Door | 9 juni 2017

Het kindsdeel en de Cautio Socini

Van onze advocaat kindsdeel erfenis. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over een geschil tussen echtgenote en de beide zonen van erflater over de afwikkeling van een erfenis en over een beding in het testament, ook wel aangeduid als de Cautio Socini, waarbij het erfdeel van een erfgenaam wordt beperkt of de erfgenaam geheel [...]

Door | 9 juni 2017