Monthly Archives: augustus 2017

De ouderlijke boedelverdeling, de wettelijke verdeling en het kindsdeel

Van onze advocaat kindsdeel. De advocaat-generaal bij Parket bij de Hoge Raad heeft op 17 juni 2016 het verschil en de overeenkomsten toegelicht tussen de ouderlijke boedelverdeling en de wettelijke verdeling. Eerst wordt door de advocaat-generaal kort ingegaan op de ouderlijke boedelverdeling. In het onderhavige geschil ging het om een erflaatster die is overleden vóór [...]

Door | 31 augustus 2017

Erfdeel bij wettelijke verdeling of testament?

Van onze advocaat kindsdeel erfenis. De Rechtbank Gelderland heeft op 15 juni 2017 uitspraak gedaan over, en het verschil toegelicht tussen, aan de ene kant, het versterferfrecht, de wettelijke verdeling en het kindsdeel en aan de andere kant, een erfdeel in een erfenis op grond van een testament. Aan het verzoek heeft de advocaat van [...]

Door | 10 augustus 2017

De waarde van de woning en het wettelijk erfdeel

Van onze advocaat kindsdeel erfenis. Onlangs heeft de Rechtbank Utrecht uitspraak gedaan over de waarde van een woning in een erfenis en het wettelijk erfdeel. Bij de koop van de woning door gedaagde bedroeg de koopsom fl 210.000,- (EUR 95.293,-). De advocaat van eisers stelt dat deze koopprijs aanzienlijk minder was dan de werkelijke waarde. [...]

Door | 4 augustus 2017

Het wettelijke erfdeel en het internationale erfrecht

Van onze advocaat kindsdeel erfenis. Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de vraag welk recht van toepassing is op de erfopvolging en het opvragen van het wettelijk erfdeel. X maakt aanspraak op zijn wettelijk erfdeel. X heeft y op 24 mei 2006 gedagvaard voor de rechtbank en heeft voor zover thans van belang [...]

Door | 2 augustus 2017