Monthly Archives: september 2017

Het wettelijk erfdeel en de natuurlijke verbintenis

Van onze advocaat kindsdeel. Enige tijd geleden heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan over het kindsdeel in een erfenis en het wel of niet bestaan van een natuurlijke verbintenis. Het geschil tussen partijen heeft betrekking op de verdeling van de nalatenschap van erflater, overleden op 30 september 1997. Aangezien de nalatenschap is opengevallen vóór de [...]

Door | 14 september 2017

Het kindsdeel en de verdeling van onroerend goed in het buitenland

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 augustus 2017 uitspraak gedaan over het wettelijk erfdeel en de verdeling van onroerend goed in het buitenland . Partijen zijn broers en zusters van elkaar. De vader van partijen is op 5 juni 2005 overleden zonder bij testament over zijn nalatenschap te hebben beschikt. Ingevolge [...]

Door | 7 september 2017