Monthly Archives: december 2017

Verjaring van de vordering tot het opeisen van het kindsdeel

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de verjaring van de vordering tot het opeisen van het kindsdeel. Het geschil heeft betrekking op de nalatenschap van de op 30 april 2014 overleden heer A (hierna te noemen: erflater). Eiseres is de dochter van erflater en de op 20 mei 1993 [...]

Door | 22 december 2017

Verdeling en vereffening van twee nalatenschappen, het wettelijk erfdeel en het afleggen van rekening en verantwoording

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 7 maart 2017 uitspraak gedaan over de verdeling en vereffening van de nalatenschappen van ouders, het wettelijk erfdeel en over het afleggen van rekening en verantwoording. Partijen zijn elkaars broers en zus. De ouders van partijen, D (hierna: vader) en E (hierna: moeder) zijn met elkaar [...]

Door | 15 december 2017

Het wettelijk erfdeel, de verzorgingsbehoefte en de waardering van onroerend goed

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het wettelijk erfdeel, de verzorgingsbehoefte van de langstlevende echtgenoot en de waardering van onroerend goed (de woning in de nalatenschap). Kern van het geschil is of de toedeling en onderwaardering van de onroerende zaken bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden [...]

Door | 8 december 2017

Ouderlijke boedelverdeling ex artikel 4:1167 (oud) BW met recht van vruchtgebruik ten laste van erfgenaam. Erfgenaam maakt aanspraak op zijn erfdeel in contanten omdat aan de voorwaarde voor het eindigen van het vruchtgebruik is voldaan.

Ouderlijke boedelverdeling ex artikel 4:1167 (oud) BW met recht van vruchtgebruik ten laste van erfgenaam. Erfgenaam maakt aanspraak op zijn erfdeel in contanten omdat aan de voorwaarde voor het eindigen van het vruchtgebruik is voldaan. Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 september 2017 uitspraak gedaan over de ouderlijke boedelverdeling van artikel [...]

Door | 1 december 2017