Monthly Archives: februari 2018

Was erflaatster met Alzheimerdementie ten tijde van het opstellen en verlijden van haar testament in staat haar wil te bepalen? Voldaan aan de stelplicht van de jongste zoon die stelt dat dit niet het geval was. Bewijsaanbod.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 28 november 2017 uitspraak gedaan over de vraag of erflaatster met Alzheimerdementie ten tijde van het opstellen en verlijden van haar testament in staat was haar wil te bepalen. Voldaan aan de stelplicht van de jongste zoon die stelt dat dit niet het geval was. [...]

Door | 23 februari 2018

De berekening van het kindsdeel. Verzwijging samenwonen? Verjaring van de vordering tot het opeisen van het kindsdeel?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de verjaring van de vordering tot het opeisen van het kindsdeel. Het geschil heeft betrekking op de nalatenschap van de op 30 april 2014 overleden heer A (hierna te noemen: erflater). Eiseres is de dochter van erflater en de op 20 mei 1993 [...]

Door | 17 februari 2018

Kan erfgenaam alsnog zekerheidsstelling verlangen voor het kindsdeel? Verjaring? Rechtsverwerking?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 mei 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling kan verlangen voor het kindsdeel. Was sprake van verjaring of rechtsverwerking? Het gaat, samengevat weergegeven, in deze zaak om het volgende. In 2006 is overleden X (hierna: erflater). De moeder was de echtgenote [...]

Door | 5 februari 2018

Wie is (hoofdelijk) aansprakelijk voor de terugbetaling van het door schuldeiser aan erflater en aan zijn ex-echtgenote uitgeleende bedrag? De ex-echtgenote, de echtgenote of de kinderen?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Rotterdam heeft op 1 november 2017 uitspraak gedaan over de vraag wie (hoofdelijk) aansprakelijk is voor de terugbetaling van het door schuldeiser aan erflater en aan zijn ex-echtgenote uitgeleende bedrag? De ex-echtgenote, de echtgenote en/of de kinderen? Erflater is op 4 september 2015 overleden en heeft nagelaten zijn echtgenote [...]

Door | 2 februari 2018