Monthly Archives: maart 2018

De zekerheidstelling voor de erfdelen in een nalatenschap

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 augustus 2017 uitspraak gedaan over de zekerheidstelling voor de erfdelen van de kinderen in een erfenis. Kern van het verweer van appellante tegen de thans gevorderde voorziening is dat zij financieel niet in staat is zekerheid te stellen. De argumenten die de advocaat van appellante [...]

Door | 28 maart 2018

Ouderlijke boedelverdeling. Termijn inroepen erfdeel. Berusting in onterving? Zekerheidstelling. Overgangsrecht.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs een uitspraak gedaan over de ouderlijke boedelverdeling, over de termijn van het inroepen van het erfdeel over berusting in een onterving, over zekerheidsstelling van het erfdeel en het overgangsrecht. Appellanten zijn de zonen van X en Y. Na het overlijden van Y op is X hertrouwd [...]

Door | 23 maart 2018

Opvragen van het erfdeel. Dagvaarden deelgenoten in een nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 februari 2018 uitspraak gedaan over het opvragen van het erfdeel en het dagvaarden van de deelgenoten in een nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding? In dit hoger beroep kan worden uitgegaan van de volgende feiten. Geïntimeerde c.s., appellant alsmede betrokkene 1 en betrokkene 2 zijn allen kinderen [...]

Door | 15 maart 2018

Schenking en opeisen erfdeel. Schenking ter zake des doods. Herroepen van schenking? Schenkingen nietig? Dagvaarden in het erfrecht. Ondeelbare rechtsverhouding.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 februari 2018 uitspraak gedaan over gedane schenking en het opeisen van het erfdeel. Waren de schenkingen nietig? Was er een juiste dagvaarding uitgebracht? Op 4 november 1996 is de heer erflater overleden. Hij was in gemeenschap van goederen gehuwd met Echtgenote. Deze gemeenschap van goederen [...]

Door | 9 maart 2018

Erflater heeft executeur benoemd en de nalatenschap is beneficiair aanvaard. Vereffeningsplicht? Ruimschoots saldo? Taak executeur beëindigd? Rekening en verantwoording. Bewind over erfdeel. Ontslag bewindvoerder?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 augustus 2017 uitspraak gedaan over de vereffening van een erfenis en over het verzoek tot ontslag van de bewindvoerder over het erfdeel in de nalatenschap. Hangende de afwikkeling van de nalatenschap blijkt dat de goederen van de nalatenschap niet meer ruimschoots toereikend zijn om [...]

Door | 1 maart 2018