Monthly Archives: april 2018

Is beneficiaire aanvaarding alsnog mogelijk vanwege een onbekende schuld van de erflater?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 20 februari 2018 uitspraak gedaan over de mogelijkheid om alsnog beneficiair een erfenis te mogen aanvaarden ter bescherming tegen een onbekende vordering op de erflater. Erflaatster heeft in haar testament bepaald dat hetgeen haar kleinkinderen uit haar nalatenschap verkrijgen onder bewind wordt gesteld met de benoeming [...]

Door | 26 april 2018

Zekerheidsstelling van het erfdeel. Uitleg van testament.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de zekerheidsstelling van het erfdeel en de uitleg van een testament. Erflater heeft bij uiterste wilsbeschikking van 12 januari 1976 (hierna ook: het testament) zijn erfgenamen bij versterf tot enig erfgenamen benoemd en op de voet van het destijds geldende artikel [...]

Door | 18 april 2018

Vordering uit hoofde van ouderlijke boedelverdeling. Wijze van verdeling van deze vordering.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling (artikel 1167 OBW) en over de wijze van verdeling van deze vordering. De man voert twee grieven aan, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen. Volgens de man heeft de rechtbank ten onrechte overwogen [...]

Door | 10 april 2018

Vaststellen van de omvang van het erfdeel. Inzage in bescheiden? Rekening en verantwoording?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan de vaststelling van de omvang van een erfdeel, over inzage in of het verstrekken van afschriften en bescheiden en het afleggen van rekening en verantwoording. Nu het geschil tussen partijen betrekking heeft op een nalatenschap en erflater zijn laatste woonplaats in Nederland [...]

Door | 3 april 2018