Monthly Archives: juni 2018

Opzettelijk tot de nalatenschap behorende goederen verzwijgen, zoek maken of verborgen houden. Aandeel in erfenis verbeurd?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het opzettelijk tot de nalatenschap behorende goederen verzwijgen, zoek maken of verborgen houden. Aandeel in de nalatenschap verbeurd? Artikel 3:194 lid 2 BW In hoger beroep beroepen de erfgenamen zich op artikel 3:194 lid 2 BW. In dit artikel is bepaald [...]

Door | 28 juni 2018

Onterving. Nietig testament? Bedrog of misleiding? Onttrokken gelden uit de nalatenschap?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de nietigheid van een testament op grond van misleiding of bedrog. Erflater (hierna ook: vader of erflater) en de echtgenote van erflater (hierna ook: moeder) zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd geweest. Aan dat huwelijk is een einde gekomen [...]

Door | 22 juni 2018

Informatieplicht van langstlevende echtgenoot jegens (stief)kinderen na ouderlijke boedelverdeling. Analoge toepassing van artikel 4:16 lid 4 BW voor de wettelijke verdeling.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de informatieplicht van de langstlevende echtgenoot jegens de (stief)kinderen na een ouderlijke boedelverdeling. Artikel 4:1167 BW (oud). Analoge toepassing van artikel 4:16 lid 4 BW voor de wettelijke verdeling. In 2002 is overleden de erflater. Eisers zijn de kinderen van erflater [...]

Door | 14 juni 2018

Nietig testament? Erflaatster wilsonbekwaam? Leveren van bewijs van dementie door het horen van een geriater.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 28 november 2017 uitspraak gedaan over de vraag of erflaatster met Alzheimerdementie ten tijde van het opstellen en verlijden van haar testament in staat was haar wil te bepalen. Het leveren van bewijs door het horen van een klinisch geriater toegelaten. Was erflaatster met Alzheimerdementie [...]

Door | 6 juni 2018