Monthly Archives: augustus 2018

De vordering tot verdeling van een nalatenschap door de rechter.

Van onze advocaat kindsdeel. De advocaat-generaal bij het parket bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden de vordering tot verdeling van een nalatenschap door de rechter besproken en toegelicht. Een partij die zich in een onverdeeldheid bevindt, kan volgens artikel 3:178 lid 1 BW te allen tijde verdeling vorderen. De verdeling van een nalatenschap [...]

Door | 29 augustus 2018

Inzagerecht voor het bepalen van het kindsdeel bij de verdeling van een erfenis? Rekening en verantwoording?

Van onze advocaat kindsdeel erfrecht. Enige tijd geleden heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over inzagerecht in de stukken van de erfenis bij de verdeling van de nalatenschap van de overleden ouders. De advocaat van erfgenaam A vordert, samengevat, verdeling van de nalatenschap van vader, die volgens hem enkel nog bestaat uit een bank- en [...]

Door | 11 augustus 2018