Monthly Archives: september 2018

Vereffening van een nalatenschap. Gedaagde, een van drie erfgenamen, dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Overijssel heeft op 23 mei 2018 uitspraak gedaan over de verplichte medewerking van een erfgenaam aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. Wijlen de heer Y (hierna: vader) en wijlen mevrouw X (hierna: moeder) waren in algemene gemeenschap van goederen gehuwd, totdat vader in 1986 overleed. [...]

Door | 27 september 2018

Feitelijk beheer gevoerd over vermogen van erflater voor het overlijden. Afleggen van rekening en verantwoording?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 29 mei 2018 uitspraak gedaan over de vraag of de zoon, die het feitelijk beheer had gevoerd over het vermogen van de erflater voor diens overlijden, verplicht was tot het afleggen van rekening en verantwoording over het gevoerde beheer. De appellant stelt zich in de onderhavige [...]

Door | 19 september 2018

Rekening en verantwoording. Volmacht. Erflater wilsonbekwaam? Bestaat er een verplichting tot het doen van rekening of verantwoording?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 juni 2018 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording. De vraag of een verplichting tot het doen van rekening of verantwoording bestond werd in dit geval door de rechter ontkennend beantwoord. In 2014 is overleden E, geboren te Batavia (Nederlands Indië), hierna te noemen [...]

Door | 13 september 2018

Ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 juni 2018 uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling (artikel 1167 BW oud) tussen drie kinderen.  Overgangsrecht. Boedelbeschrijving. De vader heeft op 6 november 1997 een testament gemaakt. Daarin heeft hij alle eerdere testamenten herroepen. Hij heeft de moeder en zijn drie kinderen tot erfgenaam benoemd: [...]

Door | 6 september 2018