Monthly Archives: oktober 2018

Verzoek tot vestiging verzorgingsvruchtgebruik. Voor verzorging behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap? Vangnetfunctie

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 april 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot vestiging verzorgingsvruchtgebruik. Voor verzorging behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap? Art. 4:30 en 4:33 BW. Verzoekster stelt (kort gezegd) dat zij aannemelijk heeft gemaakt dat verweerster verplicht is mee te werken aan het vestigen van [...]

Door | 31 oktober 2018

Bij uitzondering rechterlijke machtiging aan de vereffenaar verleend tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Limburg heeft op 27 februari 2018 bij uitzondering een machtiging aan de vereffenaar verleend tot de verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak en aanwijzing gegeven tot het voeren van onderhandeling met de hypotheekhouder over een boedelbijdrage en tot het voeren van overleg met de Belastingdienst ter [...]

Door | 24 oktober 2018

Vordering op grond van artikel 843a Rv ten aanzien van notarieel dossier inzake testament afgewezen vanwege geheimhoudingsplicht notaris.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Limburg heeft op 30 mei 2018 uitspraak gedaan over een vordering op grond van artikel 843a Rv ten aanzien van notarieel dossier inzake testament afgewezen vanwege de geheimhoudingsplicht van de notaris. De moeder van eisers (verder: de erflaatster) is op 2015 op 87-jarige leeftijd overleden. Op 2 november 2015 [...]

Door | 18 oktober 2018

Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 juni 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind Appellant is een van de acht kinderen van de erflater en erflaatster, gezamenlijk te noemen: erflaters. Erflater en erflaatster hebben op 5 juli 1999 een testament gemaakt. In deze “gespiegelde testamenten” [...]

Door | 10 oktober 2018

Verdeling van nalatenschap. Executeur tekortgeschoten? Wilsbekwaamheid erflater. Geestelijke vermogens gestoord? Verdeling door de rechter.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Rotterdam heeft op 25 april 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap. Was de executeur tekortgeschoten? Waren de geestelijke vermogens van de erflater gestoord? Verdeling nalatenschap ex artikel 3:185 BW. De wijze van verdeling wordt vastgesteld. De grondslag van de vordering van eiseres is artikel 3:185 BW, [...]

Door | 4 oktober 2018