Monthly Archives: januari 2019

Verzoek tot veroordeling van de langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Recht op informatie. Beneficiaire aanvaarding.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 september 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot veroordeling van langstlevende (ex)echtgenoot (vader) tot het doen van een boedelbeschrijving voorzien van verificatoire bescheiden door de kinderen van erflaatster (moeder) op straffe van een dwangsom. Recht op informatie. Beneficiaire aanvaarding. Het geschil spitst zich toe op [...]

Door | 29 januari 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering verjaard? Zuivere aanvaarding? Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de ouderlijke boedelverdeling en over de vraag of de schuld uit overbedeling op de nalatenschap was verjaard. Partijen zijn broer en zus. De ouders van partijen waren in gemeenschap van goederen gehuwd. De vader van partijen (verder: de erflater) is overleden [...]

Door | 24 januari 2019

Internationaal erfrecht. Machtiging om namens een minderjarige de nalatenschap te verwerpen. Rechtsmacht. Verbondenheid met de Nederlandse rechtssfeer?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Den Haag heeft op 18 september 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging om namens een minderjarige een nalatenschap te verwerpen. Rechtsmacht. In 2017 is te A overleden erflater. Op 2 augustus 2018 is op de griffie een verzoekschrift ingediend. Het verzoek strekt ertoe verzoekers in hun hoedanigheid [...]

Door | 15 januari 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Heeft erfgenaam ten onrechte bedragen onttrokken aan het vermogen van de erflater? Verplichting tot het doen van rekening en verantwoording?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam ten onrechte bedragen had onttrokken aan het vermogen van de erflater. Verplichting tot het doen van rekening en verantwoording? In 2008 is overleden vader, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Uit het huwelijk zijn twee [...]

Door | 10 januari 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Opeisbaarheid van vorderingen. Testament. Intering.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 oktober 2018 uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling en de opeisbaarheid van die vorderingen. Ter beantwoording staat de vraag of de vorderingen van appellant opeisbaar zijn. Erflater heeft in zijn testament bepaald dat deze vorderingen opeisbaar zijn indien “mijn echtgenote haar intrek neemt in een [...]

Door | 3 januari 2019