Monthly Archives: februari 2019

Vereffening. Zaakwaarneming. Schuld van de nalatenschap? Beheershandelingen?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 december 2018 uitspraak gedaan over zaakwaarneming en het beheer van een nalatenschap. Waren kosten gemaakt die gelden als een schuld van de nalatenschap? Appellant komt met tien grieven op tegen het bestreden vonnis, waarbij het hof constateert dat appellant, anders dan in eerste aanleg, zijn [...]

Door | 26 februari 2019

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Verwerping van een nalatenschap. Opeisbaarheid van vorderingen. Verjaring?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van een notaris. Had de notaris moeten waarschuwen voor de gevolgen van de verwerping van de erfenis? Bij de beoordeling van de grieven stelt het hof het volgende voorop (vgl. HR 19 februari 2016, HR:2016:288, NJ 2016/295). Een notaris [...]

Door | 19 februari 2019

Schenking. Schuldigerkenning. Recht op rente? Rechtsverwerking? Aanspraak op rente naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 28 augustus 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het recht op rente uit een schuldigerkenning in een notariële akte van schenking verwerkt was. Vader is in 1980 overleden zonder bij testament over zijn nalatenschap te hebben beschikt. Hij heeft moeder, geïntimeerde en dochter als zijn [...]

Door | 13 februari 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Omvang vorderingen. Opeisbaarheid vorderingen. Zorgkosten. Interen op eigen vermogen.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 oktober 2018 uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling, de omvang van de vorderingen en de opeisbaarheid van de vorderingen. Beide partijen hebben een berekening gemaakt van de omvang van de vorderingen van appellanten op geïntimeerde. Ouderlijke boedelverdeling. Omvang vorderingen. Opeisbaarheid vorderingen. Zorgkosten. Interen op eigen [...]

Door | 6 februari 2019