Monthly Archives: maart 2019

Verzoek goedkeuring voor onderhandse verdeling nalatenschap namens minderjarige erfgenamen op grond van artikel 3:183 lid 2 BW.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot goedkeuring van de rechter voor de onderhandse verdeling van een nalatenschap namens minderjarige erfgenamen op grond van artikel 3:183 lid 2 BW. Verzoekers hebben het verzoek gedaan in hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigers (ouders) van de minderjarige. Verzoekers [...]

Door | 27 maart 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering uit onderbedeling. Wanneer was de vordering opeisbaar? Is de vordering verjaard?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een vordering uit een ouderlijke boedelverdeling wel of niet was verjaard. De grief is in de kern gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de (mogelijke) vordering van appellant uit onderbedeling in de nalatenschap van moeder in [...]

Door | 19 maart 2019

Verwerping van een nalatenschap namens een minderjarige. Vereffening noodzakelijk? Aanwijzing door de rechter.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verwerping van een erfenis namens een minderjarige. Was een vereffening van de nalatenschap noodzakelijk? De rechter geeft een aanwijzing over de verdere afwikkeling van de erfenis. Uit de stukken blijkt dat drie erfgenamen van de erflater bij akte van 19 [...]

Door | 12 maart 2019