Monthly Archives: april 2019

Herroeping van een vonnis. Sprake van een van de gronden voor herroeping? Bedrog?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de herroeping van een vonnis. Was sprake van een van de gronden voor herroeping? Herroeping. Artikel 382 Rv. Geen sprake van een van de gronden voor herroeping. Voor zover het arrest waarvan herroeping wordt gevorderd berust op een motiveringsgebrek ten [...]

Door | 24 april 2019

Rechtsmacht. Europese Erfrechtverordening. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats. Nauwe band.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de kantonrechter in verband met de Europese Erfrechtverordening. Gelet op de laatste gewone verblijfplaats van erflater (Gent, België) is de kantonrechter te Den haag niet bevoegd te oordelen met betrekking tot de (afwikkeling van de) nalatenschap van [...]

Door | 17 april 2019

Europese Erfrechtverordening. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Afleggen van een verklaring.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de rechtsmacht en het toepasselijke recht op grond van de Europese Erfrechtverordening bij het afleggen van een verklaring Verzoekers vragen de kantonrechter op grond van artikel 4:193 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) machtiging om de nalatenschap van erflaatster namens [...]

Door | 10 april 2019

Afleggen rekening en verantwoording over beheer van mede-rekeninghouder? Verrekening van verjaarde vordering uit geldlening?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de noodzaak van het afleggen van rekening en verantwoording en over de verrekening van verjaarde vorderingen. Afleggen rekening en verantwoording over beheer van mede-rekeninghouder? Verrekening van verjaarde vordering uit geldlening? De rechter oordeelt als volgt. Volgens vaste rechtspraak kan een verplichting [...]

Door | 4 april 2019