Monthly Archives: mei 2019

Wettelijke verdeling. Vereffening. Wie is aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vereffening van een nalatenschap en over de vraag wie (hoofdelijk) aansprakelijk was voor een schuld van de nalatenschap. Erflater is op 4 september 2015 overleden en heeft nagelaten zijn echtgenote en zijn twee kinderen, resp. gedaagden 2, 3 en 4. [...]

Door | 30 mei 2019

Informatieplicht langstlevende echtgenoot jegens kinderen na ouderlijke boedelverdeling. Analoge toepassing van artikel 4:16 lid 4 BW. Uitvoerbaar bij voorraad?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de informatieplicht van de langstlevende echtgenoot jegens de (stief)kinderen na een ouderlijke boedelverdeling. Artikel 4:1167 BW (oud). Analoge toepassing van artikel 4:16 lid 4 BW. In 2002 is overleden de erflater. Eisers zijn de kinderen van erflater uit zijn eerste huwelijk. [...]

Door | 27 mei 2019

Beheer van gelden van erflater. Onrechtmatige uitgaven van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het beheer van gelden van de erflater. Onrechtmatig uitgaven gedaan van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking. Eiser vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen aan hem te betalen een bedrag van € [...]

Door | 15 mei 2019

Afwikkeling van een ouderlijke boedelverdeling. Uitleg testament. Overgangsrecht. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd uitspraak gedaan over de afwikkeling van een ouderlijke boedelverdeling (1167BW oud). Uitleg van het testament. Boedelbeschrijving. De vader heeft op 6 november 1997 een testament gemaakt. Daarin heeft hij alle eerdere testamenten herroepen. Hij heeft de moeder en zijn drie kinderen tot erfgenaam benoemd: twee [...]

Door | 9 mei 2019

Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Misbruik van omstandigheden? Was erflaatster voldoende in staat haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen? Rekening en verantwoording?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de bankopnames gedurende het leven van de erflaatster onrechtmatig waren. Het conflict tussen partijen spitst zich toe op de jaren 2008 tot en met 2012 toen erflaatster nog zelfstandig woonde en nog niet onder beschermingsbewind was geplaatst. In [...]

Door | 3 mei 2019