Monthly Archives: juni 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring of rechtsverwerking? Vordering uit hoofde van onderbedeling na ouderlijke boedelverdeling verjaart pas na 20 jaar.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 13 februari 2019 uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling (art. 4:1167 BW (oud)). Vordering uit hoofde van onderbedeling na ouderlijke boedelverdeling verjaart pas na 20 jaar. Gedaagden hebben in hun afzonderlijke conclusies van antwoord allen een beroep gedaan op de onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en [...]

Door | 27 juni 2019

Vereffening. Taken en bevoegdheden vereffenaar. Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in het belang van de schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 8 mei 2019 uitspraak gedaan over de taken en bevoegdheden, en over het salaris, van de vereffenaar. Vereffening. Salaris vereffenaar. Voorschot. Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in het belang van de schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren. De rechter oordeelt als [...]

Door | 22 juni 2019

Vordering uit ouderlijke boedelverdeling. Redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 maart 2019 uitspraak gedaan over een vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Redelijkheid en billijkheid? Eiseres heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat gedaagde, als executeur, heeft nagelaten het (resterende) moederlijk erfdeel aan haar te betalen. Gezien de zuivere aanvaarding van de nalatenschap van erflater [...]

Door | 16 juni 2019

Vordering uit ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 maart 2019 uitspraak gedaan over een vordering uit een ouderlijke boedelverdeling en een aanspraak op de legitieme portie. Toetsing aan de redelijkheid en billijkheid? De moeder heeft op 29 mei 1981 bij testament over haar nalatenschap beschikt en in haar testament een ouderlijke boedelverdeling opgenomen. [...]

Door | 6 juni 2019