Monthly Archives: juli 2019

Geschil over de vereffening van een erfenis. Vereffenaar vordert verklaring voor recht om geschilpunten te beslechten. Voeging in hoger beroep op de voet van artikel 222 Rv?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 22 januari 2019 uitspraak gedaan over een geschil over de vereffening van een nalatenschap. Vereffenaar vordert verklaring voor recht. Voeging op de voet van artikel 222 Rv? Kort weergegeven gaat het in deze zaak om het volgende. Het testament van vader bevatte een ouderlijke boedelverdeling [...]

Door | 29 juli 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Afwikkeling nalatenschap. Verbruiksvergoeding. Verjaring van vordering en schuldtoerekening?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 19 februari 2019 uitspraak gedaan over de afwikkeling van een ouderlijke boedelverdeling. Partijen zijn broers en zus van elkaar. Hun ouders zijn kort na elkaar overleden, vader op 26 juli 2008 en moeder op 19 januari 2009. De ouders waren ten tijde van het overlijden van [...]

Door | 2 juli 2019