Monthly Archives: augustus 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Voorwaarden in testament. Omvang en opeisbaarheid van de vorderingen. Zorg voor langstlevende echtgenoot.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling en de vaststelling van de omvang en de opeisbaarheid van de vorderingen uit het testament. Ter beantwoording staat nog vraag of de vorderingen van de erfgenamen opeisbaar zijn. De erflater heeft in zijn testament bepaald dat deze vorderingen opeisbaar zijn indien “mijn [...]

Door | 26 augustus 2019

Vereffening nalatenschap. Kosten van een niet door rechter benoemde vereffenaar.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 14 maart 2019 uitspraak gedaan over de kosten van de vereffening van een niet door rechter benoemde vereffenaar van een nalatenschap. Belanghebbende is enig erfgenaam van haar vader. De wettelijk vertegenwoordiger van de erfgenaam heeft de nalatenschap van haar vader onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiair) aanvaard. Ten tijde van [...]

Door | 18 augustus 2019

Woning verkregen deels uit nalatenschap zonder uitsluitingsclausule en deels uit verdeling met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule uit overbedeling. Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 4 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een woning, die verkregen is deels uit een nalatenschap zonder uitsluitingsclausule en deels uit de verdeling met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule uit overbedeling, tot de huwelijksgemeenschap behoorde. Bij beschikking heeft de rechter tussen partijen de echtscheiding uitgesproken. Bij [...]

Door | 11 augustus 2019