Monthly Archives: september 2019

Geldopnames met pinpas. Onttrekking van gelden? Normale uitgavenpatroon. Afleggen van rekening en verantwoording.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 mei 2019 uitspraak gedaan over het onttrekken van gelden uit een nalatenschap door pinopnames en de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording. Eisers en verweersters zijn broers en zussen. Erflater heeft bij testament over zijn nalatenschap beschikt. Hij heeft erflaatster en de kinderen tot enig erfgenamen benoemd; [...]

Door | 24 september 2019

Verzorgingsvruchtgebruik en verzorgingsbehoefte. Opheffing van het vruchtgebruik?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 juli 2019 uitspraak gedaan over het verzorgingsvruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en over de verzorgingsbehoefte. Was er reden om het vruchtgebruik op te heffen? Bij testament van 21 februari 2017 heeft erflater verzoekster in het testament uitgesloten als erfgenaam. Als gevolg van de uitsluiting van erfstelling in het testament [...]

Door | 16 september 2019

Boedelbeschrijving bij ouderlijke boedelverdeling? Overgangsrecht ouderlijke boedelverdeling.

De Rechtbank Den Haag heeft op 25 juli 2019 uitspraak gedaan over de mogelijkheid van een boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling en over het overgangsrecht van de ouderlijke boedelverdeling. Het verzoek is gegrond op artikel 672 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), dat bepaalt dat de kantonrechter van het arrondissement waarin de boedel zich [...]

Door | 9 september 2019

Verdeling van een nalatenschap. Langstlevende echtgenoot. Keuzelegaat in testament. Verzorgingsvruchtgebruik. Einde van het vruchtgebruik?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 14 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of aan in een testament een toegekend vruchtgebruik een einde was gekomen. De langstlevende echtgenoot (de vader) is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met de erflaatster (de moeder). De erfgenamen zijn de twee dochters. De rechter zal de grief van [...]

Door | 1 september 2019