Monthly Archives: oktober 2019

Verdeling van tot een nalatenschap behorende woning. Waardering van de woning in verhuurde staat?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verdeling van een tot een nalatenschap behorende woning en de waardering van de woning. De rechter stelt voorop dat tussen partijen niet in geschil is dat de woning verdeeld moet worden en dat de kern van het geschil is of de woning moet worden [...]

Door | 29 oktober 2019

Behoorde de auto’s van erflater geheel tot de nalatenschap of waren deze in eigendom van de onderneming die hij met zijn zoons voerde?

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de auto’s van erflater geheel tot de nalatenschap behoorden of dat deze tot het eigendom behoorden van de onderneming die hij met zijn zoons voerde? Behoorde de auto’s van erflater geheel tot de nalatenschap of waren deze in eigendom van de onderneming [...]

Door | 21 oktober 2019

Schulden van de nalatenschap. Rechtsopvolging onder algemene titel.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft op 3 mei 2019 de overgang van schulden in een de nalatenschap en de rechtsopvolging onder algemene titel in het erfrecht kort uiteengezet. Schulden van de nalatenschap. Rechtsopvolging onder algemene titel. Bij erfopvolging is sprake van een rechtsopvolging onder algemene titel (art. 3:80 leden 1 en 2 BW). [...]

Door | 14 oktober 2019

Gemeenschap. Verdeling. Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het verschil tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling van een nalatenschap, zijnde een bijzondere gemeenschap. De vordering van de erfgenaam betreft te verklaren voor recht dat tussen de erfgenamen een verdeling is tot stand gekomen van de tussen hen bestaande gemeenschappen omvattende de [...]

Door | 8 oktober 2019

Som ineens. Termijn. Degene die een aanspraak maakt op een som ineens dient dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap.

De Rechtbank Limburg heeft op 14 maart 2019 uitspraak gedaan over de mogelijkheid voor en de vereisten van het ontvangen van een som ineens. Verzoekster is de dochter van een van de erfgenamen. De advocaat van verzoekster vraagt om aan haar bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, ex art. 4:36 BW, een som ineens van € [...]

Door | 1 oktober 2019