Monthly Archives: november 2019

Opdracht aan notaris. Tekortkoming van notaris. Vordering op notaris. Klachtplicht?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 13 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een vordering van een weduwe op de notaris strandde op de schending van de klachtplicht. De rechtsverhouding waarover het in deze procedure gaat, betreft de verhouding tussen een schuldeiser van de nalatenschap (eiseres) en de echtgenoot van de erflater (gedaagde). Bij [...]

Door | 25 november 2019

Terugbetaling van een na overlijden van de erflater overgeboekt bedrag van de bankrekening? Onttrekking van gelden?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een onttrekking van gelden uit een nalatenschap. Diende het overgeboekt bedrag van de bankrekening aan de nalatenschap te worden terugbetaald? Tussen de erfgenamen is niet in geschil dat geïntimeerde op 30 december 2015 - derhalve na het overlijden van erflater - een bedrag van [...]

Door | 20 november 2019

Verdeling van een nalatenschap. Verdeling door de rechter. Waardering van de woning. Benoeming van een deskundige.

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap door de rechter en de waardering van een woning en de benoeming van een deskundige. De advocaat van de erfgenaam vordert verdeling van gemeenschap op grond van artikel 3:178 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en legt aan zijn vordering ten [...]

Door | 12 november 2019

Klacht tegen een notaris. Poortwachtersfunctie. Is de volmacht onder druk van de zoon getekend?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan over een klacht tegen een notaris. Was de volmacht onder druk van de zoon getekend? Klager verwijt de notaris dat hij ernstig tekortgeschoten is in de uitoefening van zijn taken en zich niet heeft gehouden aan zijn poortwachtersfunctie. Hiertoe voert klager het volgende aan: - [...]

Door | 5 november 2019