Monthly Archives: december 2019

Kindsdeel. Is de vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het kindsdeel uit een ouderlijke boedelverdeling inmiddels was verjaard. De advocaat van gedaagden heeft een beroep gedaan op de onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de door eiseres ingeroepen rechtsgevolgen, dan wel op rechtsverwerking. Kindsdeel. Is de vordering uit hoofde [...]

Door | 18 december 2019

Verzoek tot veroordeling van langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Recht op informatie over niet-opeisbare vorderingen van de kinderen.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot de veroordeling van de langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Het geschil spitst zich toe op de vraag of vader gehouden is om aan de kinderen een van verificatoire bescheiden voorziene boedelbeschrijving te doen, overeenkomstig de gevorderde opgave in het [...]

Door | 11 december 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Verplichting tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Overgangsrecht.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of bij een ouderlijke boedelverdeling (OBV) een verplichting bestaat tot het opmaken van een boedelbeschrijving. De zaak gaat over de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders. Daarbij spelen vragen van overgangsrecht. De testamenten zijn gemaakt en beide ouders zijn overleden voor inwerkingtreding [...]

Door | 3 december 2019