Monthly Archives: februari 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring van de vordering uit onderbedeling? Stuiting van de verjaring?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling, over de verjaring van de vordering uit onderbedeling en over de stuiting van de verjaring. Bij testament van 12 februari 1973 heeft moeder (laatstelijk) over haar nalatenschap beschikt. Dit testament hield een ouderlijke boedelverdeling (hierna te noemen: OBV) in ex artikel 1167 [...]

Door | 23 februari 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Recht op boedelbeschrijving. Overgangsrecht.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling en het recht tot het opmaken van een boedelbeschrijving. De zaak betreft de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders. In het testament van beide ouders is een ouderlijke boedelverdeling tot stand gebracht. De testamenten zijn gemaakt en beide ouders zijn overleden [...]

Door | 17 februari 2020

Vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Verjaring? Erkenning van de vordering? Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering uit een ouderlijke boedelverdeling, verjaring van de vordering ende redelijkheid en billijkheid. Partijen (drie dochters) zijn geboren uit het huwelijk van vader en moeder. De vader is overleden in 2004. Erflater had bij een uiterste wil over zijn nalatenschap beschikt. De uiterste [...]

Door | 9 februari 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Zijn de vorderingen opeisbaar? Voorwaarde in testament. Intrek nemen in verzorgings- of verpleeghuis.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de voorwaarde in een testament voor de opeisbaarheid van vorderingen uit een ouderlijke boedelverdeling. Ter beantwoording staat nog de vraag of de vorderingen van de kinderen op de langstlevende (moeder) opeisbaar zijn. Ouderlijke boedelverdeling. Zijn de vorderingen opeisbaar? Voorwaarde in testament. Intrek nemen in verzorgings- [...]

Door | 3 februari 2020