Monthly Archives: maart 2020

Bezwaar tegen de boedelbeschrijving en uitdelingslijst inzake een nalatenschap. Hoger beroep mogelijk? Onnodig gemaakte proceskosten?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 september 2019 uitspraak gedaan over een bezwaar tegen de boedelbeschrijving en uitdelingslijst inzake een nalatenschap. In eerste aanleg is bezwaar gemaakt tegen de boedelbeschrijving en uitdelingslijst inzake een nalatenschap. Het verzoek was door de kantonrechter afgewezen. Verzoeker is hiervan in hoger beroep gekomen. Appellant verzoekt in het hoger beroep [...]

Door | 30 maart 2020

Verdeling door de rechter. Waardering van een woning. Taxatie. Peildatum van de waardebepaling.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 25 september 2019 uitspraak gedaan over de waardering van een woning bij een rechterlijke verdeling. De rechtbank heeft in eerste aanleg de wijze van verdeling van de voormalige echtelijke woning aldus gelast dat deze wordt toegedeeld aan de man tegen een nader door een taxateur vast te stellen taxatiewaarde, [...]

Door | 22 maart 2020

Bij uitzondering rechterlijke machtiging verleend aan de vereffenaar tot de verkoop van een onroerende zaak. Beneficiaire aanvaarding.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden bij uitzondering een machtiging aan de vereffenaar verleend tot de verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak. Bij uitzondering rechterlijke machtiging verleend aan de vereffenaar tot de verkoop van een onroerende zaak. Beneficiaire aanvaarding. De rechter overweegt als volgt. In artikel 4:193 lid 1 Burgerlijk Wetboek [...]

Door | 16 maart 2020

Vernietiging van schenkingen op grond van misbruik van omstandigheden? Mantelzorg. Geestelijke toestand van erflater. Dementie. Opname in verpleeghuis. Bewijslast.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vernietiging van schenkingen op grond van misbruik van omstandigheden. Was erflaatster compos mentis? Eisers roepen de vernietiging in van de schenkingen, en beroepen zich daarbij op misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 BW). In het rapport van de medisch deskundige staat dat erflaatster een verhoogde [...]

Door | 8 maart 2020

Kindsdeel. Verjaring van vordering uit ouderlijke boedelverdeling? Voorwaarde voor opeisbaarheid van de vordering. Stuiting verjaring?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een vordering op grond van het kindsdeel was verjaard. Eiseres heeft na het overlijden van haar moeder een vordering van € 23.611,31 op erflater verkregen op grond van een bij testament in het leven geroepen ouderlijke boedelverdeling (hierna te noemen: het kindsdeel). [...]

Door | 2 maart 2020