Monthly Archives: mei 2020

Onderlinge informatieplicht van erfgenamen. Medewerkingsplicht van erfgenamen tot het verstrekken van inlichtingen tegenover elkaar.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de informatieplicht en de medewerkingsplicht van erfgenamen tot het verstrekken van inlichtingen tegenover elkaar. Het testament van erflater is opgemaakt onder oud erfrecht en betreft een zogeheten ouderlijke boedelverdeling op de voet van artikel 4:1167 BW (oud). Dit houdt in een verdeling van de [...]

Door | 25 mei 2020

Beneficiaire aanvaarding. Gedraging van zuivere aanvaarding? Heeft de erfgenaam beschikt over de goederen van de nalatenschap als heer en meester?

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenaam zuiver heeft aanvaard. Heeft de erfgenaam beschikt over de goederen van de nalatenschap als heer en meester? De vraag dient te worden beantwoord of gedaagde de nalatenschap van erflaatster al dan niet beneficiair heeft aanvaard. Gedaagde heeft op 22 juni [...]

Door | 18 mei 2020

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Vordering uit onderbeding. Rechtsverwerking? Verjaring. Termijnen.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van rechtsverwerking van een vordering uit onderbeding bij een ouderlijke boedelverdeling. De nalatenschap van is met het overlijden van erflater opengevallen. Het testament van omvat een ouderlijke boedelverdeling in de zin van artikel 4:1167 BW (oud), aldus dat alle goederen [...]

Door | 11 mei 2020

Vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Verzorgingsbehoefte. Levenslang vruchtgebruik?

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vestigen van een verzorgingsvruchtgebruik en over de verzorgingsbehoefte. Verzoekster verzoekt dat de kantonrechter aan verzoekster toekent het levenslang vruchtgebruik als bedoeld in artikel 4:29 BW op de tot de nalatenschap van erflater behorende onverdeelde helft van de woning en gedaagde veroordeelt tot medewerking aan [...]

Door | 4 mei 2020