Monthly Archives: juni 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Maatschap. Voortzetting van bedrijf. Bedrijf rendabel? Taxatie. Waardebepaling. Going-concern-waarde?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de waardebepaling van een bedrijf bij de voortzetting van de maatschap door de zoon na het overlijden van erflater. In het tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat het nodig is een deskundigenbericht in te winnen over de omvang van de nalatenschap van erflater en [...]

Door | 29 juni 2020

Legaat tegen inbreng. Waardering van de inbreng. Peildatum.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de waardering van een legaat tegen inbreng. In deze zaak draait het om de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster en het aandeel van eiser daarin. Partijen verschillen in de eerste plaats van mening over omvang en samenstelling van de nalatenschap en de peildatum [...]

Door | 22 juni 2020

Verzoek tot de benoeming van een vereffenaar. Is een schuldeiser een belanghebbende? Erfgenamenonderzoek.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 28 mei 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Op grond van artikel 4:204 lid 1 onder a BW kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende een vereffenaar benoemen. Als de nalatenschap niet onder voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard, kan de rechtbank tot die benoeming [...]

Door | 15 juni 2020

Internationaal erfrecht. De rechtsmacht van de Nederlandse rechter en het toepasselijke recht. Verblijfplaats. België. Rechtskeuze.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 mei 2020 uitspraak gedaan over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en het toepasselijke recht. Beide partijen wonen in België, daarmee heeft deze zaak een internationaal aspect. Het gaat om de verdeling van een nalatenschap van hun moeder die ten tijde van haar overlijden woonde in Nederland. Internationaal erfrecht. [...]

Door | 8 juni 2020

Erfrecht. Uitbetaling van saldo op spaarbankboekje. Is de vordering verjaard? Overgangsrecht.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 maart 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de vordering tot de uitbetaling van saldo op een spaarbankboekje in een nalatenschap was verjaard. Het meest verstrekkende verweer van de bank houdt in dat de vordering tot uitbetaling van het spaartegoed (het laatst vermelde saldo op het spaarbankboekje) is verjaard. [...]

Door | 1 juni 2020