Vordering jegens vennootschap tot afgifte van stukken aan erfgenaam. Welk recht heeft erfgenaam als aandeelhouder en als schuldenaar op informatie jegens vennootschap?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag welk recht een erfgenaam als aandeelhouder heeft op informatie over een vennootschap die in de nalatenschap is gevallen. Bij testament van 23 november 1995 heeft de directeur van de vennootschap over zijn nalatenschap beschikt. In dit testament zijn appellante en de kinderen [...]