Monthly Archives: augustus 2020

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Uitleg van een testament. Voorwaarde in testament. Erfdeel opeisbaar?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het kindsdeel al eerder opeisbaar was vanwege de vervulling van een voorwaarde in het testament Gedaagden stellen dat de bewindvoerders niet verplicht zijn om het erfdeel uit te betalen omdat er sprake is van aanzienlijke zorgkosten en in het testament van [...]

Door | 24 augustus 2020

Erfrecht. Is ontslag van de gezamenlijke vereffenaars mogelijk op grond van een gewichtige reden? Onenigheid over de verkoop van de woning.

De Rechtbank Gelderland heeft op 25 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het ontslag van de gezamenlijke vereffenaars mogelijk was op grond van een gewichtige reden. Bij testament heeft erflaatster over haar nalatenschap beschikt. Zij heeft haar kinderen tot haar erfgenamen benoemd. Zij hebben de nalatenschap van erflaatster beneficiair aanvaard. Erfrecht. Is ontslag van de [...]

Door | 20 augustus 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van erfgenaam tot inzage en afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een erfgenaam tot inzage en afgifte van stukken van de nalatenschap om zijn erfdeel te kunnen bepalen. Erflaatster heeft bij testament van 28 januari 1999 over haar nalatenschap beschikt. Bij dat testament heeft erflaatster een ouderlijke boedelverdeling ex artikel 1167 lid [...]

Door | 10 augustus 2020

Erfrecht. Onrechtmatige overboekingen van een mederekeninghouder? Schenking? Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 7 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de overboekingen van een mederekeninghouder onrechtmatig waren. Geïntimeerden voeren het verweer dat erflaatster nimmer rekening en verantwoording van hen heeft gevraagd en dat uit het testament noch uit enig ander document blijkt dat erflaatster de bevoegdheid tot het afleggen van rekening [...]

Door | 3 augustus 2020