Monthly Archives: september 2020

Erfrecht. Gemeenschap van goederen? Gelden de vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden geldend waren in verband met het openvallen van een erfenis. In eerste aanleg heeft appellante een verklaring voor recht gevorderd dat zij en erflater in 2010 zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen De [...]

Door | 28 september 2020

Opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind is gesteld. Voorwaarde bij de opeisbaarheid van de vordering. Zorgbehoefte.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 4 september 2020 uitspraak gedaan over het opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind was gesteld. Verzoekers verzoeken de kantonrechter machtiging te verlenen om over te gaan tot het uitkeren van de kindsdelen in de nalatenschap van de echtgenoot van de erflater. Opeisen [...]

Door | 21 september 2020

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Verhaal bij het hertrouwen van de langstlevende echtgenoot. Huwelijksgoederenrecht en uitsluitingsclausule.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over het verhaal van het kindsdeel bij het hertrouwen van de langstlevende echtgenoot. De vorderingen van eiseres komen in de kern erop neer dat zij stelt dat zij uit hoofde van de nalatenschap de moeder een vordering heeft op de nalatenschap van € 275.000,00 en [...]

Door | 15 september 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Is er sprake van opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van goed behorende tot de nalatenschap?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van een opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van een eigendomsaandeel van een goed behorende tot een nalatenschap. Geïntimeerden zijn de zoons van appellant en erflaatster. Appellant en erflaatster waren gehuwd, tussen hen bestond een wettelijke gemeenschap van [...]

Door | 7 september 2020

Waardering van onroerend goed bij verdeling nalatenschap. Waardebepaling van een appartement. Peildatum. Benoeming van een deskundige.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 10 juni 2020 uitspraak gedaan over de waardering van een appartement bij de verdeling van een nalatenschap. Partijen verschillen van mening over de waarde van het appartementsrecht waarvan bij de verdeling moet worden uitgegaan. Waardering van onroerend goed bij verdeling nalatenschap. Waardebepaling van een appartement. Peildatum. Benoeming van een deskundige. [...]

Door | 1 september 2020