admin

About admin

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Nederbelgen: welk recht van toepassing op afwikkeling erfenis?

Van onze advocaat kindsdeel: sinds het in werking treden van de Europese erfrechtverordening op 17 augustus 2015, is het internationale erfrecht meer overzichtelijk geworden. Toch komt onze advocaat kindsdeel nog veel 'oude gevallen' tegen. Vooral veel Nederlanders die in België woonden. Om die reden een gedeelte van een vonnis van december 2016 van de Rechtbank [...]

Door | 9 juni 2017

Het kindsdeel en de Cautio Socini

Van onze advocaat kindsdeel erfenis. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over een geschil tussen echtgenote en de beide zonen van erflater over de afwikkeling van een erfenis en over een beding in het testament, ook wel aangeduid als de Cautio Socini, waarbij het erfdeel van een erfgenaam wordt beperkt of de erfgenaam geheel [...]

Door | 9 juni 2017

Inzage in een verrekenbeding voor de vaststelling van het kindsdeel

Van onze advocaat kindsdeel. Op 29 maart 2017 heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over het inzagerecht van een verrekenbeding ter vaststelling van de grootte van een kindsdeel in een erfenis. De advocaat van de kinderen legt het volgende aan de vordering ten grondslag. Nu erflaatster en echtgenoot tijdens het huwelijk geen uitvoering hebben gegeven [...]

Door | 24 mei 2017

Inkorting op kindsdeel?

Van onze advocaat kindsdeel. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de inkorting van het kindsdeel in een erfenis na een aanspraak op de legitieme portie. Partijen zijn erfgenamen in de nalatenschap van erflaatster. Het geschil van partijen betreft, kort gezegd, de vraag ten laste van welke erfdelen de aanspraak van B op zijn [...]

Door | 18 mei 2017

Het vergeten kindsdeel

Van onze advocaat kindsdeel: Wij merken dat in veel nalatenschappen wordt vergeten dat de vordering van de kinderen uit de nalatenschap van de eerste ouder, eerst moet worden voldaan voordat de nalatenschap van de tweede ouder kan worden verdeeld. Soms is het 20 of 30 jaar geleden dat de eerste ouder is overleden en dan [...]

Door | 19 maart 2017

Kindsdeel met internationale aspecten

Van onze advocaat kindsdeel: sinds het in werking treden van de Europese erfrechtverordening op 17 augustus 2015, is het internationale erfrecht meer overzichtelijk geworden. Toch komt onze advocaat kindsdeel nog veel 'oude gevallen' tegen. Vooral veel Nederlanders die in België woonden. Om die reden een gedeelte van een vonnis van december 2016 van de Rechtbank [...]

Door | 12 februari 2017

Woz waarde van woning bij bepalen kindsdeel?

Van onze advocaat kindsdeel: Stel de eerste ouder is in 1999 overleden en de erfgenamen twisten over de vraag wat de woning destijds waard was. Mag dan de WOZ waarde van de woning worden genomen? Voordeel is dat de berekening simpel is. Nadeel is dat de WOZ waarde, zeker in die periode, niet de daadwerkelijke [...]

Door | 19 januari 2017

Kindsdeel en de waarde van een aandeel in een maatschap

Van onze advocaat kindsdeel: de waarde van de zaken van een nalatenschap zijn vaak een punt van discussie. Vaak gaat het om de waarde van de woning, maar het kan natuurlijk ook gaan over de waarde van een bedrijf. Onderstaande uitspraak is eigenlijk een fiscale uitspraak van de Hoge Raad, maar omdat de overwegingen van [...]

Door | 15 januari 2017

Grote schulden door kindsdelen

Van onze advocaat kindsdeel de volgende casus: Een zoon twist met zijn broers en zusters over de verdeling van moeders nalatenschap (overleden 2012). Moeder had overbedelingsschulden aan de kinderen door de ouderlijke boedelverdeling van vader (overleden 1987). Moeder heeft de schulden aan de broers en zusters tijdens leven deels afgelost door betaling van een appartement [...]

Door | 21 november 2016

Is de aangifte successierecht bindend bij bepalen kindsdeel?

Van onze advocaat kindsdeel: vaak wordt jaren nadat de eerste ouder is overleden pas het kindsdeel vastgesteld. Is de aangifte successierecht (tegenwoordig: erfbelasting) dan bindend tussen de erfgenamen en bijvoorbeeld een stiefmoeder? Neen, zei het Hof en de Hoge Raad deelde die mening op 30 september 2016. Eerst legt het Hof uit hoe de ouderlijke [...]

Door | 13 november 2016