Advocaat kindsdeel

Wij zijn ervaren advocaten die voor u een maximaal kindsdeel kunnen opeisen of er juist voor kunnen zorgen dat het kindsdeel zo klein mogelijk is. Wilt u uw kindsdeel in een erfenis opeisen? Bel dan snel (020-3980150) onze advocaat kindsdeel, want er zijn termijnen die van belang zijn. Weigeren de andere erfgenamen dit kindsdeel uit de erfenis aan u te betalen? Wij kunnen voor u een procedure beginnen en het maximale kindsdeel zo snel mogelijk voor u krijgen. Of bent u juist de ouder die wil dat een kindsdeel niet opeisbaar is. Ook dan kunnen wij u helpen om tegen te houden dat u moet betalen.

Op deze homepage vindt u de grote lijn over het kindsdeel. Als u zich dus wilt oriënteren op het kindsdeel en wat juridisch van belang is, komt u met deze homepage een heel eind. Onze advocaat kindsdeel heeft echter over de vier kernonderwerpen van het kindsdeel (wat is een kindsdeel, is het opeisbaar, wat is de hoogte en hoe krijg ik mijn kindsdeel) aparte pagina’s gemaakt. Bel ons als u vragen heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Bel nu

Wat is een kindsdeel?

Het woord ‘kindsdeel’ wordt gebruikt voor het erfdeel van een kind in de erfenis van de eerste ouder die is overleden. Het erfrecht staat in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, maar het woord ‘kindsdeel’ zult u daar niet terugvinden. De wet omschrijft het kindsdeel als ‘vordering’ en in de wet kunt u ook verschillende mogelijkheden lezen over hoe een kindsdeel kan worden berekend en worden vastgesteld in een procedure. Onze advocaat kindsdeel helpt u daar graag bij.

Een voorbeeld van hoe een kindsdeel werkt: als vader eerst is overleden dan krijgt moeder meestal de hele nalatenschap en de kinderen krijgen hun erfdeel (hun kindsdeel dus) pas later als moeder overlijdt. Vaak wordt dan pas als vader overlijdt het kindsdeel alsnog berekend (vergeet de rente niet!). U kunt ook wat meer lezen over wat een kindsdeel nu eigenlijk is op de pagina ‘wat is een kindsdeel’ van onze advocaat kindsdeel. Bel ons als u vragen heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Mail vrijblijvend

Hoe kan ik een kindsdeel berekenen van veel jaar geleden?

Deze vraag krijgt onze advocaat kindsdeel vaak voorgelegd, want het gebeurt vaak dat een eerste ouder al twintig jaar geleden is overleden, terwijl er bij dat overlijden niets is gedaan. De andere ouder heeft het geld gehouden en er is nooit iets berekend. De vraag is dan of je het kindsdeel nog kunt berekenen en het antwoord daarop is ja. Vaak kunt u dan bij de belastingdienst nog wel een aangifte Successierecht opvragen en dat is een aardig begin, maar er veel mogelijkheden om een kindsdeel te verhogen of verlagen en dat kunt u lezen op de pagina over de hoogte van een kindsdeel. U kunt ons ook gewoon vrijblijvend bellen met uw vragen over een kindsdeel: 020-3980150 of uw vraag (ook vrijblijvend) via het contactformulier vragen.

Neem contact op

Is een kindsdeel opeisbaar?

Kinderen vragen vaak of hun kindsdeel al opeisbaar is en informatie van onze advocaat kindsdeel daarover vindt u op de pagina ‘is een kindsdeel opeisbaar’.  Onze advocaat kindsdeel legt u daar ook uit hoe u zekerheid kunt krijgen voor u kindsdeel of wat u kunt doen als een langstlevende ouder u benadeelt. Bel ons als u vragen heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Bel nu

Procederen over een kindsdeel

Op de laatste pagina leest u wat onze advocaat kindsdeel kan doen bij een procedure over een kindsdeel. Onze advocaat kindsdeel heeft enige interessante jurisprudentie bij elkaar gezocht en wijst u op het gevaar van de vervaltermijn. Klik hieronder of boven op één van de pagina’s die gemaakt zijn door onze advocaat kindsdeel of bel ons: 020-3980150 of leg uw vraag over een kindsdeel hier in het contactformulier aan ons voor. Wij treden overigens niet alleen op voor klanten uit Amsterdam, maar voor klanten uit het hele land. Daarnaast behandelen wij meerdere internationale nalatenschappen.

Rente over een kindsdeel

Het kindsdeel kan flink stijgen in waarde wanneer er rente gaat lopen. Wanneer is dat het geval en om welke rente gaat het? Onze advocaat kindsdeel heeft dat voor u uitgezocht.

In de wet (in artikel 4:13 lid 4 BW) is bepaald dat over het kindsdeel een rente verschuldigd is die verband houdt met de wettelijke rente. Dat betekent, dat alleen als de wettelijke rente hoger is dan 6 %, over het kindsdeel (een enkelvoudige) rente verschuldigd wordt welke gaat lopen op het moment van overlijden. Bij een wettelijke rente van 7 % is de rente over het kindsdeel 1 %. Omdat de wettelijke rente al sinds 2009 niet hoger is geweest dan 6 % en sinds 2015 slechts 2 % is, schiet dat vaak niet op. De overledene kan hiervan in het testament echter afwijken. Ook kunnen de langstlevende echtgenoot en het kind iets anders overeenkomen. Vaak is in het testament bepaald of er rente verschuldigd is en hoe hoog deze rente is.

Een moeilijkheid is vaak, dat niet duidelijk is op welk moment de rente over het kindsdeel gaat lopen en tot welk moment er rente berekend moet worden. De wet vermeldt alleen dat de rente gaat lopen bij overlijden, maar niet wanneer hij stopt. Als het testament dat ook niet duidelijk maakt, dan is het de vraag of de rente doorloopt tot aan de voldoening van het kindsdeel of op het moment van opeisbaarheid van het kindsdeel. Het moment van opeisbaarheid is meestal het overlijden van de langstlevende ouder. Het kan zijn dat het testament uitgelegd moet worden om het einde van de looptijd te bepalen. Onze advocaat kindsdeel kan voor u uitzoeken wat in uw geval geldt. In elk geval kan de wettelijke rente verschuldigd worden vanaf de opeisbaarheid van het kindsdeel. Dan moet nog wel aan wat voorwaarden zijn voldaan, zoals het vorderen van betaling van het kindsdeel waarbij een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld en er niet binnen die termijn wordt betaald. Lees hier een uitspraak van het Hof Amsterdam waarin dat speelde.

Kijkt u ok eens op onze algemene website over het erfrecht, waar u naast het kindsdeel ook meerdere andere onderwerpen over het erfrecht vindt, zoals de legitieme portie of de verdeling van een nalatenschap. Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat kindsdeel om erachter te komen welke rente geldt en met welke looptijd: Klik om te bellen! Tel:020-398-0150

Heeft u een juridische vraag over het kindsdeel?

Neem contact met ons op