Procederen over een kindsdeel

Allereerst komt het vaak voor dat een langstlevende geen informatie wil verstrekken om het kindsdeel te berekenen. De langstlevende en de kinderen hebben recht op inzage en afschrift van alle stukken die zij nodig hebben om het kindsdeel te berekenen. Als de langstlevende dit u niet wil geven, kunnen wij dit voor u vorderen. Uiteraard staan we ook de langstlevende bij als dit van haar wordt gevorderd. Stel hier in het contactformulier vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat kindsdeel over een kindsdeel of bel ons op telefoonnummer 020-3980150.

Vorderen van boedelbeschrijving voor een kindsdeel

In sommige gevallen is het ook verstandig voor een kind om een boedelbeschrijving te vragen van de langstlevende. Een boedelbeschrijving geeft een beschrijving van alle bestanddelen van de erfenis. Met de boedelbeschrijving kunt u vaak beter uw kindsdeel berekenen. Met een boedelbeschrijving kunt u ook vaak later bewijzen dat een langstlevende bepaalde zaken heeft verzwegen zodat het kindsdeel misschien opeisbaar is (zie pagina over opeisbaarheid). Stel hier in het contactformulier vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat kindsdeel over een boedelbeschrijving voor een kindsdeel of bel ons: 020-3980150.

Vaststelling hoogte van een kindsdeel door Kantonrechter

Als partijen er onderling niet uitkomen kan aan de Kantonrechter worden gevraagd om de hoogte van het kindsdeel te bepalen. Let wel op de termijn die geldt. In sommige gevallen geeft een beslissing van de Kantonrechter ook de gewenste duidelijkheid. Bel ons als u de Kantonrechter uw kindsdeel wilt laten berekenen. U kunt de Kantonrechter ook inschakelen als de vordering al is berekend, maar niet klopt. Ook daarbij kunnen wij u helpen.

De procedure bij de kantonrechter begint met een verzoekschrift. Daarin kan onze advocaat kindsdeel voor u uiteen zetten wat volgens u de hoogte van het kindsdeel moet zijn. Soms gaat de discussie over de waarde van bepaalde zaken, bijvoorbeeld een onroerende zaak en dan kan het belangrijk zijn om een taxatierapport in het geding te brengen. Na het verzoekschrift kan de langstlevende een verweerschrift indienen. Onze advocaat kindsdeel staat uiteraard ook de langstlevende vaak bij. Na het verzoek- en verweerschrift vindt een zitting plaats en dan kan de zaak nog eens goed mondeling worden toegelicht door onze advocaat kindsdeel. Na de zitting volgt meestal de beschikking, dat wil zeggen de uitspraak van de kantonrechter.

Stel hier vrijblijvend in het contactformulier uw vraag aan onze advocaat kindsdeel over een kindsdeel of bel ons: 020-3980150.

Procederen over een kindsdeel als de hoogte al vaststaat

Onze advocaat kindsdeel kan u ook helpen met het opeisen van een kindsdeel (of het tegenhouden daarvan) als de hoogte ervan al vaststaat. Soms is bij het overlijden van de eerste ouder de vordering van de kinderen al vastgesteld. Desondanks komt het voor dat bij het overlijden van de langstlevende de executeur of erfgenamen weigeren om het kindsdeel te voldoen. In dat geval kan onze advocaat kindsdeel eenvoudigweg voor u een procedure beginnen en uw kindsdeel met rente opeisen. Bel onze advocaat kindsdeel: 020-3980150.

Executeur en kindsdeel

Het kan zijn dat er een executeur is benoemd om de erfenis af te wikkelen. Als de executeur weigert om het kindsdeel uit te keren, schakelt u dan onze advocaat kindsdeel in om dit te vorderen. U moet dan in principe de executeur dagvaarden. Het kan zijn dat een executeur zaken van de erfenis moet verkopen, bijvoorbeeld een woning, om een kindsdeel te kunnen betalen. Dit moet de executeur dan ook echt doen en met onze advocaat kindsdeel kunt u hem hiertoe dwingen. Bel ons als u uw kindsdeel wilt vorderen: 020-3980150.

Vervaltermijn kindsdeel

Artikel 200 van Boek 3 van het Burgerlijk wetboek bepaalt dat een rechtsvordering tot vernietiging van een verdeling drie jaar na de verdeling vervalt. Onze advocaat kindsdeel kan met u bepalen of een eventuele vordering tot aanpassing van het (in het verleden bepaalde) kindsdeel is vervallen. Hiermee kunt u dus een vordering tot een hoger kindsdeel afhouden. Het is ook een belangrijke waarschuwing als u terug wilt komen op een bepaald kindsdeel. Wacht niet te lang en neem snel contact op met onze advocaat kindsdeel. Neem hier contact op met ons of bel ons: 020-3980150.

Interessante jurisprudentie over het kindsdeel

Hieronder heeft onze advocaat kindsdeel enkele interessante uitspraken over het kindsdeel voor u op een rijtje gezet:

Uit dit vonnis blijkt goed het risico dat wij vaak tegenkomen, namelijk een erfgenaam die de erfenis zuiver aanvaardt, terwijl hij vergeet dat ook een kindsdeel een schuld van de nalatenschap is. Onze advocaat kindsdeel zal u dan ook in principe altijd adviseren de erfenis beneficiair te aanvaarden. Zuiver aanvaarden houdt grote risico’s in!

De situatie uit dit vonnis zal in het nieuwe recht niet meer zo vaak tegenkomen. Eiser vordert zijn kindsdeel terwijl de langstlevende nog leeft. In het nieuwe recht is het kindsdeel in beginsel immers niet opeisbaar terwijl de langstlevende nog leeft. In situaties waarin het kindsdeel (of de legitieme) wel opeisbaar is, kan dit vonnis de langstlevende behulpzaam zijn. Op grond van de financiële situatie van de langstlevende komt de rechtbank immers tot de conclusie dat het kindsdeel (rechtbank heeft het over legitieme, terwijl kindsdeel is gevorderd) niet opeisbaar is. De redelijkheid en billijkheid kan de langstlevende dus soms helpen bij een opeisbaar kindsdeel of legitieme. Bel onze advocaat kindsdeel als u vragen hierover heeft.

Het komt voor dat er bijvoorbeeld een kindsdeel en een legaat zijn in een erfenis die moeten worden voldaan, maar de erfenis is niet toereikend hiervoor. Gaat het kindsdeel dan voor of het legaat? Daar gaat deze uitspraak over. De wet bepaalt dat het legaat pas als laatste wordt voldaan, dus het kindsdeel gaat voor. Onze advocaat kindsdeel kan u precies vertellen, ook voor andere schuldeisers, wie er voor gaat. Let wel dat dit niet zoveel uit maakt als er zuiver is aanvaard. Dan moet de zuiver aanvaardende erfgenaam toch de schulden betalen, ook al is de boedel leeg.

Bel onze advocaat kindsdeel als u een vraag heeft (020-3980150) of stel hier uw vraag.