Wat is een kindsdeel?

Een kindsdeel is het deel in een erfenis waar een kind recht op heeft na het overlijden van de eerste ouder. Dus het kindsdeel is dat deel van de erfenis van de eerste ouder die is overleden waar een kind recht op heeft. Meestal wordt dat niet direct uitbetaald en vaak gebeurt er bij het overlijden van de eerste ouder helemaal niets. De langstlevende ouder leeft gewoon door met alle spullen en pas als de langstlevend overlijdt, probeert men het kindsdeel alsnog te berekenen. Soms moet men dan 30 jaar terug gaan. Onze advocaat kindsdeel kan u helpen bij het berekenen van een kindsdeel.

Het volgende voorbeeld van onze advocaat kan verduidelijken wat een kindsdeel is. Stel dat vader (die in gemeenschap van goederen was gehuwd) eerst overlijdt in 2005. Vader had geen testament. Met twee kinderen en een echtgenote is de wettelijke verdeling van toepassing en zal voor de berekening van het kindsdeel eerst de huwelijksgemeenschap moeten worden verdeeld. Het deel van vader, de helft van de huwelijksgemeenschap, is dan de erfenis.

De erfdelen zijn 1/3e deel (twee kinderen en een echtgenote, dus drie erfgenamen) van de nalatenschap. Het kindsdeel is dan 1/3e deel van de erfenis, is gelijk aan 1/6e deel van het gezamenlijke vermogen van de ouders. Dat kindsdeel is niet opeisbaar, moeder krijgt de hele erfenis en de kinderen moeten in beginsel wachten tot zij overlijdt voordat ze het kindsdeel krijgen.  Stel hier vrijblijvend uw vraag over een kindsdeel of bel onze advocaat kindsdeel: 020-3980150.

Bel nu

Kindsdeel of vordering

Kindsdeel is eigenlijk geen juridisch woord. Het woord dat u in de wet kunt vinden is ‘geldvordering’. Als er sprake is van een wettelijke verdeling bepaalt artikel 13 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) het volgende: ‘Ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van de echtgenoot, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel.’  Het kindsdeel komt dus overeen met de vordering die een kind heeft na het overlijden van de eerste ouder op de langstlevende ouder. Onze advocaat kindsdeel kan u goed uitleggen hoe het begrip ‘kindsdeel’ voor u in de praktijk werkt. Stel hier vrijblijvend uw vraag over een kindsdeel of bel onze advocaat kindsdeel: 020-3980150.

Mail vrijblijvend

Hoe krijg ik informatie over het kindsdeel?

Vaak wordt aan onze advocaat kindsdeel de vraag gesteld hoe een kindsdeel uit een erfenis van iemand die al 20 of 30 jaar geleden is overleden kan worden berekend. Daarvoor moet dan soms informatie van heel lang geleden worden gezocht. Als één van de erfgenamen die informatie heeft, is het eenvoudig: die erfgenaam moet die informatie geven. Als geen van de erfgenamen die heeft, dan zal moeten worden gekeken of bij de belastingdienst, accountant of andere bronnen nog informatie is te vinden. Vaak kan via een oude aangifte successierecht nog een reconstructie worden gemaakt. Onze advocaat kindsdeel kan u daarbij helpen: 020-3980150.

Bel nu

Hoe bereken ik een kindsdeel?

Het kindsdeel is derhalve het erfdeel van een kind uit de nalatenschap van de eerst overleden ouder. Dat erfdeel is uiteraard afhankelijk van het aantal erfgenamen en wat het testament erover bepaalt. Onze advocaat kindsdeel kan u dan ook geen exacte berekening geven, maar in grote lijnen is het een deel van het totaal van de activa min de passiva van de nalatenschap. Met andere woorden, hoe groot het kindsdeel is hangt vooral af van waar de erfenis uit bestaat.

Onze advocaat kindsdeel kan u bijvoorbeeld helpen bij uw stelling dat de woning bij het overlijden van de eerste ouder, meer (of minder) waard was. Soms wordt voor het kindsdeel één op één de aangifte erfbelasting gebruikt, maar met de fiscale waarde heeft u soms een lager kindsdeel. Onze advocaat kindsdeel werkt samen met makelaars om de woning te herwaarderen. Kijkt u ook eens op de pagina ‘de hoogte van een kindsdeel’ of belt u ons (020-3980150) of stel hier uw vraag.

Mail vrijblijvend

Kindsdeel wel of niet berekend

In veel gevallen wordt deze vordering helemaal niet berekend. De eerste ouder, vaak nog vader, overlijdt en moeder krijgt alle spullen zonder dat iemand erbij stil staat. Vaak wordt er niet eens een berekening gemaakt. Op een andere pagina van deze website kunt u lezen hoe een kindsdeel moet worden berekend.

Onze advocaat kindsdeel ziet ook dat in veel gevallen bij de berekening van het kindsdeel wordt uitgegaan van de aangifte successierecht. Dat kan juist zijn, maar vaak is dan de waarde van het onroerend goed te laag bepaald. Onze advocaat kindsdeel kan dan met u proberen het kindsdeel te verhogen met een taxatie van het onroerend goed. Stel hier vrijblijvend uw vraag over een kindsdeel of bel onze advocaat kindsdeel: 020-3980150.

Bel nu

Kindsdeel nu al of moet u wachten?

Als er sprake is van een wettelijke verdeling bij het overlijden van de eerste ouder, dan moeten de kinderen wachten totdat de tweede ouder is overleden, voordat hun vordering opeisbaar wordt. De wet bepaalt ook dat de vordering opeisbaar is als de echtgenoot failliet gaat. In sommige gevallen wil een ouder het kindsdeel al eerder uitbetalen, maar daar is geen verplichting voor. Soms kan onze advocaat kindsdeel voor u onderhandelen om uw kindsdeel eerder te krijgen.

Het kan zijn dat het testament van de eerst overleden ouder bepaalt dat het kindsdeel ook in andere gevallen opeisbaar is, bijvoorbeeld als de langstlevende ouder hertrouwt. In die gevallen kan onze advocaat kindsdeel voor u uw kindsdeel dus eerder opeisen. Stel hier vrijblijvend uw vraag over een kindsdeel of bel onze advocaat: 020-3980150.

Mail vrijblijvend

Kindsdeel en legitieme

Vaak worden de begrippen ‘kindsdeel’ en ‘legitieme’  door elkaar gehaald. Een legitieme vordering heeft u als u bent onterfd. U bent dan geen erfgenaam en u kunt dan een beroep doen op uw legitieme portie. Lees op de aparte website over de legitieme die onze advocaat kindsdeel voor u heeft gemaakt meer hierover.

Een kindsdeel is iets anders dan een legitieme portie, het is de vordering die een kind heeft op de langstlevende ouder door het overlijden van de eerste ouder. In oude testamenten (van vóór 2003) staat vaak de term ‘wettelijk erfdeel’ en dan werd de legitieme portie bedoeld. Nogal verwarrend dus, maar onze advocaat kindsdeel kan u helpen om het testament uit te leggen.

Het kan zijn dat u in de erfenis van de eerste ouder die is overleden recht heeft op een kindsdeel en dat u in de erfenis van de langstlevende bent onterfd, zodat u een beroep moet doen op uw legitieme portie. U heeft dan twee vorderingen, een kindsdeel en een legitieme portie. Onze advocaat kindsdeel kan u helpen deze vorderingen te incasseren. Stel hier vrijblijvend uw vraag over een kindsdeel of bel onze advocaat kindsdeel: 020-3980150.

Bel nu

Uw kindsdeel wordt niet betaald

Als uw kindsdeel niet wordt uitbetaald, terwijl het wel opeisbaar is, moet u onze advocaat kindsdeel bellen. Vaak staat de hoogte van het kindsdeel vast en dan kan onze advocaat kindsdeel simpelweg een vordering instellen, soms zelfs in kort geding. Lees onze aparte pagina over het procederen over een kindsdeel. Bel onze advocaat kindsdeel als u uw kindsdeel wilt opeisen of het juist wilt tegenhouden: 020-3980150.

Mail vrijblijvend