Is een kindsdeel opeisbaar?

In het geval van een wettelijke verdeling bepaalt de wet dat de vordering van de kinderen slechts opeisbaar is als de langstlevende echtgenote overlijdt of failliet gaat of in de schuldsanering belandt. In de laatste twee gevallen zal het waarschijnlijk weinig zin hebben het kindsdeel op te eisen. Maar het kan ook zijn dat er een testament is en dan is het belangrijk om dat testament door onze advocaat kindsdeel te laten bestuderen en te bezien of de wettelijke verdeling is uitgeschakeld of niet. Stel hier vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat kindsdeel over een opeisbaar kindsdeel of bel ons: 020-3980150.

Opeisbaarheid kindsdeel in testament

Vaak staan er in een testament bepalingen over de opeisbaar van het kindsdeel. Zo wordt de opeisbaarheid vaak uitgebreid als de langlevende ouder hertrouwt of naar een verpleeghuis gaat. Het kan dus interessant voor u zijn om te kijken of erflater destijds een testament had. Het is onze advocaat kindsdeel gelukt om in bepaalde gevallen het kindsdeel wel op te eisen. Soms bevat een testament ook regels voor de bepaling van de waarde voor een kindsdeel. Stel hier vrijblijvend uw vraag over een kindsdeel of bel onze advocaat kindsdeel: 020-3980150.

Mag de langstlevende het kindsdeel willekeurig voldoen?

In de praktijk van onze advocaat legitieme komt het vaak voor dat de langstlevende ouder wel aan het ene kind het kindsdeel uitbetaalt en aan het andere niet. Mag dat? Het antwoord daarop is ja. De langstlevende ouder mag ook verschillende afspraken maken over de rente die verschuldigd is over het kindsdeel. Hieronder kunt u lezen hoe u uw kindsdeel kunt veiligstellen tegen dergelijke willekeurige betaling. Bel onze advocaat kindsdeel als u hier vragen over heeft: 020-3980150.

Als langstlevende met betaling kindsdeel anderen benadeelt

De langstlevende ouder kan over de erfenis beschikken gedurende de periode dat een kindsdeel niet opeisbaar is. Maar onze advocaat kindsdeel kan in de gevallen waarin de langstlevende de kindsdelen frustreert de rechter verzoeken in te grijpen met bijvoorbeeld een beroep op pauliana (benadeling van schuldeisers) of de redelijkheid en billijkheid.

Onze advocaat kindsdeel kan u ook op andere manieren helpen om uw kindsdeel veilig te stellen. Onder bepaalde omstandigheden is het immers mogelijk om de langstlevende onder bewind te laten stellen als zij niet meer in staat is zelf haar vermogen te beheren. Met een bewindvoerder heeft u de zekerheid dat er geen vreemde giften zullen worden gedaan. Soms kunt u ook een beroep doen op de wilsrechten, een vorm van zekerheid om ervoor te zorgen dat uw kindsdeel er nog is als de langstlevende overlijdt. Stel hier vrijblijvend uw vraag of bel onze advocaat kindsdeel: 020-3980150.

Hoe kunt u met een wilsrecht uw kindsdeel veiligstellen?

Er zijn vier situaties waarbij u met onze advocaat kindsdeel een beroep kunt doen op een wilsrecht om uw kindsdeel veilig te stellen:

1. De langstlevende ouder doet aangifte van het voornemen opnieuw in het huwelijk te treden (artikel 19 boek 4 BW);

2. de hertrouwde langstlevende ouder overlijdt en de vordering in de nalatenschap van de eerst gestorven ouder wordt opeisbaar (artikel 20 boek 4 BW);

3. de tweede ouder overlijdt en het kind krijgt een niet-opeisbare vordering op stiefouder (artikel 21 boek 4 BW);

4. de stiefouder overlijdt en de vordering in de nalatenschap van de tweede ouder wordt opeisbaar (artikel 22 van boek 4);

U zou het wilsrecht kunnen vergelijken met een soort beslag. U heeft een bepaalde mate van zekerheid dat uw kindsdeel er nog is als de tweede (stief)ouder overlijdt. Bel onze advocaat kindsdeel als u meer informatie wilt over wilsrechten:020-3980150 of stel hier uw vraag.

Zekerheid krijgen dat uw kindsdeel wel wordt betaald

Er bestaat een grote mate van onzekerheid dat een kindsdeel wel wordt betaald. Het kan zijn dat de langstlevende alles opmaakt of, onder gemeenschap van goederen hertrouwt, waardoor het kindsdeel als sneeuw voor de zon verdwijnt. Kunt u zekerheid krijgen voor uw kindsdeel? Ja, met de wilsrechten van de artikelen 19 en verder van Boek 4. U zou een wilsrecht kunnen vergelijken met een soort van beslag leggen op het vermogen van de langstlevende om zekerheid te verkrijgen dat uw kindsdeel wordt betaald als de langstlevende overlijdt.

Een recent interessant arrest van de Hoge Raad laat zien dat u soms snel moet zijn om actie te ondernemen voor uw kindsdeel. In deze zaak had de erflater in het testament bepaald dat de langstlevende zekerheid moest stellen voor de kindsdelen. Deze zekerheid voor het kindsdeel moest binnen één jaar worden gevraagd. Omdat de kinderen dat niet deden vond de Hoge Raad dat de bepaling over de zekerheid van het kindsdeel als niet geschreven moest worden beschouwd. Lees hier het laatste nieuws op onze blog of bel onze advocaat kindsdeel: 020-3980150 of stel hier uw vraag over uw kindsdeel.

Kunt u beslag leggen voor het niet opeisbare kindsdeel?

Onze advocaat krijgt vaak de vraag of wel beslag kan worden gelegd voor het nog niet opeisbare kindsdeel. Het antwoord is ja en dit is in 2016 bevestigd door de Hoge Raad. In het arrest wordt ook de opeisbaarheid van een kindsdeel bij een ouderlijke boedelverdeling besproken. Onder het oude recht van vóór 2003 was het, bij een ouderlijke boedelverdeling en onder de voorwaarde dat de langstlevende niet inleverde op haar levenswijze, soms mogelijk om een kindsdeel op te eisen. Dat bevestigt de Hoge Raad in 2016 en dit biedt onze advocaat kindsdeel de mogelijkheid uw kindsdeel in bepaalde gevallen op te eisen. Bel: 020-3980150.

Kan een kindsdeel verjaren?

Het antwoord op de vraag of een kindsdeel kan verjaren is ja. Allereerst moet het kindsdeel dan wel opeisbaar zijn. Een voorbeeld hiervan vindt u in een vonnis van de Rechtbank Noord Nederland waarbij een vader was gaan samenwonen, hetgeen een voorwaarde was voor de opeisbaarheid van het kindsdeel. De verjaringstermijn is vervolgens 20 jaar. U heeft dus even de tijd, maar let u wel op want de termijn kan ook in uw zaak lopen zonder dat u het weet. Stel hier vrijblijvend uw vraag over een kindsdeel of bel onze advocaat kindsdeel: 020-3980150.