Blog

Onze advocaat kindsdeel heeft speciaal voor u een aantal blogs geschreven. Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen. Om die reden willen wij als advocaat kindsdeelu op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog. Mocht u een vraag hebben naar aanleiding van deze blogs voor onze advocaat kindsdeel bel ons dan op nummer: 020-7400521 of neemt u dan gerust gratis contact op met het formulier.

Benoeming van een testamentair bewindvoerder.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Benoeming van een testamentair bewindvoerder.

De Rechtbank Limburg heeft op 14 november 2019 uitspraak gedaan over een benoeming van een testamentair bewindvoerder. Het verzoek strekt tot benoeming van de heer A tot bewindvoerder over al hetgeen de betrokkene uit de nalatenschap van de erflater respectievelijk uit de nalatenschap van de erflaatster heeft verkregen. Naar aanleiding van het verzoek overweegt de kantonrechter het volgende. Artikel 4:157 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt – voor zover hiervan belang – dat indien de uiterste wil niet voorziet in de regeling [...]

Boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

De Rechtbank Den Haag heeft op 25 juli 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot een boedelbeschrijving ex artikel 672 Rv bij een ouderlijke boedelverdeling. Het verzoek is gegrond op artikel 672 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), dat bepaalt dat de kantonrechter van het arrondissement waarin de boedel zich geheel of voor een groot deel bevindt, op verzoek van een in of bij dat artikel aangewezen persoon een boedelbeschrijving kan bevelen door een bij dat bevel aan te wijzen notaris. Boedelbeschrijving bij [...]

Kindsdeel. Is de vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Is de vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het kindsdeel uit een ouderlijke boedelverdeling inmiddels was verjaard. De advocaat van gedaagden heeft een beroep gedaan op de onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de door eiseres ingeroepen rechtsgevolgen, dan wel op rechtsverwerking. Kindsdeel. Is de vordering uit hoofde de ouderlijke boedelverdeling verjaard? De rechter oordeelt als volgt. De rechter is van oordeel dat de vordering van eiseres niet verjaard is. De nalatenschap van C is met haar [...]

Verzoek tot veroordeling van langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Recht op informatie over niet-opeisbare vorderingen van de kinderen.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot veroordeling van langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Recht op informatie over niet-opeisbare vorderingen van de kinderen.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot de veroordeling van de langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Het geschil spitst zich toe [...]

Ouderlijke boedelverdeling. Verplichting tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Overgangsrecht.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Verplichting tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Overgangsrecht.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of bij een ouderlijke boedelverdeling (OBV) een verplichting bestaat tot het opmaken van een boedelbeschrijving. De zaak gaat [...]

Opdracht aan notaris. Tekortkoming van notaris. Vordering op notaris. Klachtplicht?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opdracht aan notaris. Tekortkoming van notaris. Vordering op notaris. Klachtplicht?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 13 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een vordering van een weduwe op de notaris strandde op de schending van de klachtplicht. De [...]

Terugbetaling van een na overlijden van de erflater overgeboekt bedrag van de bankrekening? Onttrekking van gelden?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Terugbetaling van een na overlijden van de erflater overgeboekt bedrag van de bankrekening? Onttrekking van gelden?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een onttrekking van gelden uit een nalatenschap. Diende het overgeboekt bedrag van de bankrekening aan de nalatenschap te worden [...]

Verdeling van een nalatenschap. Verdeling door de rechter. Waardering van de woning. Benoeming van een deskundige.

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Verdeling door de rechter. Waardering van de woning. Benoeming van een deskundige.

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap door de rechter en de waardering van een woning en de benoeming van een deskundige. [...]

Klacht tegen een notaris. Poortwachtersfunctie. Is de volmacht onder druk van de zoon getekend?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Klacht tegen een notaris. Poortwachtersfunctie. Is de volmacht onder druk van de zoon getekend?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan over een klacht tegen een notaris. Was de volmacht onder druk van de zoon getekend? Klager verwijt de notaris dat [...]

Oudere blog items

Verdeling van tot een nalatenschap behorende woning. Waardering van de woning in verhuurde staat?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van tot een nalatenschap behorende woning. Waardering van de woning in verhuurde staat?

Behoorde de auto’s van erflater geheel tot de nalatenschap of waren deze in eigendom van de onderneming die hij met zijn zoons voerde?

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Behoorde de auto’s van erflater geheel tot de nalatenschap of waren deze in eigendom van de onderneming die hij met zijn zoons voerde?

Schulden van de nalatenschap. Rechtsopvolging onder algemene titel.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Schulden van de nalatenschap. Rechtsopvolging onder algemene titel.

Gemeenschap. Verdeling. Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Gemeenschap. Verdeling. Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling

Som ineens. Termijn. Degene die een aanspraak maakt op een som ineens dient dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Som ineens. Termijn. Degene die een aanspraak maakt op een som ineens dient dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap.

Geldopnames met pinpas. Onttrekking van gelden? Normale uitgavenpatroon. Afleggen van rekening en verantwoording.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geldopnames met pinpas. Onttrekking van gelden? Normale uitgavenpatroon. Afleggen van rekening en verantwoording.

Verzorgingsvruchtgebruik en verzorgingsbehoefte. Opheffing van het vruchtgebruik?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzorgingsvruchtgebruik en verzorgingsbehoefte. Opheffing van het vruchtgebruik?

Boedelbeschrijving bij ouderlijke boedelverdeling? Overgangsrecht ouderlijke boedelverdeling.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Boedelbeschrijving bij ouderlijke boedelverdeling? Overgangsrecht ouderlijke boedelverdeling.

Verdeling van een nalatenschap. Langstlevende echtgenoot. Keuzelegaat in testament. Verzorgingsvruchtgebruik. Einde van het vruchtgebruik?

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Langstlevende echtgenoot. Keuzelegaat in testament. Verzorgingsvruchtgebruik. Einde van het vruchtgebruik?

Ouderlijke boedelverdeling. Voorwaarden in testament. Omvang en opeisbaarheid van de vorderingen. Zorg voor langstlevende echtgenoot.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Voorwaarden in testament. Omvang en opeisbaarheid van de vorderingen. Zorg voor langstlevende echtgenoot.

Vereffening nalatenschap. Kosten van een niet door rechter benoemde vereffenaar.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening nalatenschap. Kosten van een niet door rechter benoemde vereffenaar.

Woning verkregen deels uit nalatenschap zonder uitsluitingsclausule en deels uit verdeling met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule uit overbedeling. Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Woning verkregen deels uit nalatenschap zonder uitsluitingsclausule en deels uit verdeling met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule uit overbedeling. Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap?

Onttrekken van gelden van de bankrekening van de erflater door diens vriendin? Bewijs.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekken van gelden van de bankrekening van de erflater door diens vriendin? Bewijs.

Geschil over de vereffening van een erfenis. Vereffenaar vordert verklaring voor recht om geschilpunten te beslechten. Voeging in hoger beroep op de voet van artikel 222 Rv?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil over de vereffening van een erfenis. Vereffenaar vordert verklaring voor recht om geschilpunten te beslechten. Voeging in hoger beroep op de voet van artikel 222 Rv?

Ouderlijke boedelverdeling. Afwikkeling nalatenschap. Verbruiksvergoeding. Verjaring van vordering en schuldtoerekening?

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Afwikkeling nalatenschap. Verbruiksvergoeding. Verjaring van vordering en schuldtoerekening?

Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring of rechtsverwerking? Vordering uit hoofde van onderbedeling na ouderlijke boedelverdeling verjaart pas na 20 jaar.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring of rechtsverwerking? Vordering uit hoofde van onderbedeling na ouderlijke boedelverdeling verjaart pas na 20 jaar.

Vereffening. Taken en bevoegdheden vereffenaar. Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in het belang van de schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Taken en bevoegdheden vereffenaar. Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in het belang van de schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren.

Vordering uit ouderlijke boedelverdeling. Redelijkheid en billijkheid?

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit ouderlijke boedelverdeling. Redelijkheid en billijkheid?

Vordering uit ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid.

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid.

Wettelijke verdeling. Vereffening. Wie is aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wettelijke verdeling. Vereffening. Wie is aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

Informatieplicht langstlevende echtgenoot jegens kinderen na ouderlijke boedelverdeling. Analoge toepassing van artikel 4:16 lid 4 BW. Uitvoerbaar bij voorraad?

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Informatieplicht langstlevende echtgenoot jegens kinderen na ouderlijke boedelverdeling. Analoge toepassing van artikel 4:16 lid 4 BW. Uitvoerbaar bij voorraad?

Beheer van gelden van erflater. Onrechtmatige uitgaven van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking.

15 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beheer van gelden van erflater. Onrechtmatige uitgaven van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking.

Afwikkeling van een ouderlijke boedelverdeling. Uitleg testament. Overgangsrecht. Boedelbeschrijving.

9 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van een ouderlijke boedelverdeling. Uitleg testament. Overgangsrecht. Boedelbeschrijving.

Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Misbruik van omstandigheden? Was erflaatster voldoende in staat haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen? Rekening en verantwoording?

3 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Misbruik van omstandigheden? Was erflaatster voldoende in staat haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen? Rekening en verantwoording?

Herroeping van een vonnis. Sprake van een van de gronden voor herroeping? Bedrog?

24 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Herroeping van een vonnis. Sprake van een van de gronden voor herroeping? Bedrog?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie