Blog

Onze advocaat kindsdeel heeft speciaal voor u een aantal blogs geschreven. Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen. Om die reden willen wij als advocaat kindsdeelu op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog. Mocht u een vraag hebben naar aanleiding van deze blogs voor onze advocaat kindsdeel bel ons dan op nummer: 020-7400521 of neemt u dan gerust gratis contact op met het formulier.

Erfrecht. Uitbetaling van saldo op spaarbankboekje. Is de vordering verjaard? Overgangsrecht.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitbetaling van saldo op spaarbankboekje. Is de vordering verjaard? Overgangsrecht.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 maart 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de vordering tot de uitbetaling van saldo op een spaarbankboekje in een nalatenschap was verjaard. Het meest verstrekkende verweer van de bank houdt in dat de vordering tot uitbetaling van het spaartegoed (het laatst vermelde saldo op het spaarbankboekje) is verjaard. Omdat de bank zich echter pas op verjaring wenst te beroepen als zou worden geoordeeld dat op basis van het spaarbankboekje een rechtsgeldige vordering bestaat, zal de kantonrechter eerst [...]

Onderlinge informatieplicht van erfgenamen. Medewerkingsplicht van erfgenamen tot het verstrekken van inlichtingen tegenover elkaar.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Onderlinge informatieplicht van erfgenamen. Medewerkingsplicht van erfgenamen tot het verstrekken van inlichtingen tegenover elkaar.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de informatieplicht en de medewerkingsplicht van erfgenamen tot het verstrekken van inlichtingen tegenover elkaar. Het testament van erflater is opgemaakt onder oud erfrecht en betreft een zogeheten ouderlijke boedelverdeling op de voet van artikel 4:1167 BW (oud). Dit houdt in een verdeling van de nalatenschap door middel van een daarop gerichte uiterste wilsbeschikking. Erflater is onder het nieuwe erfrecht overleden, maar krachtens het overgangsrecht van artikel 79 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (Ow) heeft [...]

Beneficiaire aanvaarding. Gedraging van zuivere aanvaarding? Heeft de erfgenaam beschikt over de goederen van de nalatenschap als heer en meester?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Gedraging van zuivere aanvaarding? Heeft de erfgenaam beschikt over de goederen van de nalatenschap als heer en meester?

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenaam zuiver heeft aanvaard. Heeft de erfgenaam beschikt over de goederen van de nalatenschap als heer en meester? De vraag dient te worden beantwoord of gedaagde de nalatenschap van erflaatster al dan niet beneficiair heeft aanvaard. Gedaagde heeft op 22 juni 2018 een verklaring van beneficiaire aanvaarding afgelegd en is bij akte nalatenschap, opgemaakt op 10 juli 2018, vastgelegd dat de nalatenschap van erflaatster door gedaagde aanvaard wordt onder het [...]

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Vordering uit onderbeding. Rechtsverwerking? Verjaring. Termijnen.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Vordering uit onderbeding. Rechtsverwerking? Verjaring. Termijnen.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van rechtsverwerking van een vordering uit onderbeding bij een ouderlijke boedelverdeling. De nalatenschap van is [...]

Vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Verzorgingsbehoefte. Levenslang vruchtgebruik?

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Verzorgingsbehoefte. Levenslang vruchtgebruik?

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vestigen van een verzorgingsvruchtgebruik en over de verzorgingsbehoefte. Verzoekster verzoekt dat de kantonrechter aan verzoekster toekent het levenslang vruchtgebruik [...]

Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht bij onrechtmatige daad van erfgenaam tevens executeur. Schadevergoeding. Vermogensschade.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht bij onrechtmatige daad van erfgenaam tevens executeur. Schadevergoeding. Vermogensschade.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over rechtsmacht en het toepasselijk recht bij een onrechtmatige daad van een erfgenaam die tevens executeur was. Geïntimeerden en appellante zijn [...]

Vaststelling van het erfdeel in een nalatenschap. Is het vaststellen van een partieel erfdeel door de rechter mogelijk?

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling van het erfdeel in een nalatenschap. Is het vaststellen van een partieel erfdeel door de rechter mogelijk?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot het vaststellen van een partieel erfdeel. Verzoekster verzoekt haar aandeel in de nalatenschap van vader en moeder [...]

Vermindering van een quasi-legaat. Begunstiging. Onredelijkheidscriterium. Verzorgingskarakter.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vermindering van een quasi-legaat. Begunstiging. Onredelijkheidscriterium. Verzorgingskarakter.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vermindering van een quasi-legaat. De grieven van de vereffenaar komen erop neer dat het hof in de beschikking van [...]

Verzoek machtiging tot vaststelling van het wettelijk erfdeel. Minderjarige erfgenamen. Wilsrechten. Vruchtgebruik op een geldvordering?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek machtiging tot vaststelling van het wettelijk erfdeel. Minderjarige erfgenamen. Wilsrechten. Vruchtgebruik op een geldvordering?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 augustus 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging tot vaststelling van het wettelijk erfdeel van minderjarige erfgenamen. Op grond van het bepaalde in [...]

Oudere blog items

Bezwaar tegen de boedelbeschrijving en uitdelingslijst inzake een nalatenschap. Hoger beroep mogelijk? Onnodig gemaakte proceskosten?

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bezwaar tegen de boedelbeschrijving en uitdelingslijst inzake een nalatenschap. Hoger beroep mogelijk? Onnodig gemaakte proceskosten?

Verdeling door de rechter. Waardering van een woning. Taxatie. Peildatum van de waardebepaling.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling door de rechter. Waardering van een woning. Taxatie. Peildatum van de waardebepaling.

Bij uitzondering rechterlijke machtiging verleend aan de vereffenaar tot de verkoop van een onroerende zaak. Beneficiaire aanvaarding.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bij uitzondering rechterlijke machtiging verleend aan de vereffenaar tot de verkoop van een onroerende zaak. Beneficiaire aanvaarding.

Vernietiging van schenkingen op grond van misbruik van omstandigheden? Mantelzorg. Geestelijke toestand van erflater. Dementie. Opname in verpleeghuis. Bewijslast.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging van schenkingen op grond van misbruik van omstandigheden? Mantelzorg. Geestelijke toestand van erflater. Dementie. Opname in verpleeghuis. Bewijslast.

Kindsdeel. Verjaring van vordering uit ouderlijke boedelverdeling? Voorwaarde voor opeisbaarheid van de vordering. Stuiting verjaring?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Verjaring van vordering uit ouderlijke boedelverdeling? Voorwaarde voor opeisbaarheid van de vordering. Stuiting verjaring?

Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring van de vordering uit onderbedeling? Stuiting van de verjaring?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring van de vordering uit onderbedeling? Stuiting van de verjaring?

Ouderlijke boedelverdeling. Recht op boedelbeschrijving. Overgangsrecht.

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Recht op boedelbeschrijving. Overgangsrecht.

Vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Verjaring? Erkenning van de vordering? Redelijkheid en billijkheid.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Verjaring? Erkenning van de vordering? Redelijkheid en billijkheid.

Ouderlijke boedelverdeling. Zijn de vorderingen opeisbaar? Voorwaarde in testament. Intrek nemen in verzorgings- of verpleeghuis.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Zijn de vorderingen opeisbaar? Voorwaarde in testament. Intrek nemen in verzorgings- of verpleeghuis.

Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling. Misbruik van bevoegdheid? Redelijkheid en billijkheid.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling. Misbruik van bevoegdheid? Redelijkheid en billijkheid.

Benoeming van een testamentair bewindvoerder.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Benoeming van een testamentair bewindvoerder.

Boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

Kindsdeel. Is de vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Is de vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

Verzoek tot veroordeling van langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Recht op informatie over niet-opeisbare vorderingen van de kinderen.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot veroordeling van langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Recht op informatie over niet-opeisbare vorderingen van de kinderen.

Ouderlijke boedelverdeling. Verplichting tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Overgangsrecht.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Verplichting tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Overgangsrecht.

Opdracht aan notaris. Tekortkoming van notaris. Vordering op notaris. Klachtplicht?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opdracht aan notaris. Tekortkoming van notaris. Vordering op notaris. Klachtplicht?

Terugbetaling van een na overlijden van de erflater overgeboekt bedrag van de bankrekening? Onttrekking van gelden?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Terugbetaling van een na overlijden van de erflater overgeboekt bedrag van de bankrekening? Onttrekking van gelden?

Verdeling van een nalatenschap. Verdeling door de rechter. Waardering van de woning. Benoeming van een deskundige.

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Verdeling door de rechter. Waardering van de woning. Benoeming van een deskundige.

Klacht tegen een notaris. Poortwachtersfunctie. Is de volmacht onder druk van de zoon getekend?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Klacht tegen een notaris. Poortwachtersfunctie. Is de volmacht onder druk van de zoon getekend?

Verdeling van tot een nalatenschap behorende woning. Waardering van de woning in verhuurde staat?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van tot een nalatenschap behorende woning. Waardering van de woning in verhuurde staat?

Behoorde de auto’s van erflater geheel tot de nalatenschap of waren deze in eigendom van de onderneming die hij met zijn zoons voerde?

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Behoorde de auto’s van erflater geheel tot de nalatenschap of waren deze in eigendom van de onderneming die hij met zijn zoons voerde?

Schulden van de nalatenschap. Rechtsopvolging onder algemene titel.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Schulden van de nalatenschap. Rechtsopvolging onder algemene titel.

Gemeenschap. Verdeling. Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Gemeenschap. Verdeling. Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling

Som ineens. Termijn. Degene die een aanspraak maakt op een som ineens dient dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Som ineens. Termijn. Degene die een aanspraak maakt op een som ineens dient dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap.

Geldopnames met pinpas. Onttrekking van gelden? Normale uitgavenpatroon. Afleggen van rekening en verantwoording.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geldopnames met pinpas. Onttrekking van gelden? Normale uitgavenpatroon. Afleggen van rekening en verantwoording.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie