Blog

Onze advocaat kindsdeel heeft speciaal voor u een aantal blogs geschreven. Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen. Om die reden willen wij als advocaat kindsdeelu op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog. Mocht u een vraag hebben naar aanleiding van deze blogs voor onze advocaat kindsdeel bel ons dan op nummer: 020-7400521 of neemt u dan gerust gratis contact op met het formulier.

Schulden van de nalatenschap. Rechtsopvolging onder algemene titel.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Schulden van de nalatenschap. Rechtsopvolging onder algemene titel.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft op 3 mei 2019 de overgang van schulden in een de nalatenschap en de rechtsopvolging onder algemene titel in het erfrecht kort uiteengezet. Schulden van de nalatenschap. Rechtsopvolging onder algemene titel. Bij erfopvolging is sprake van een rechtsopvolging onder algemene titel (art. 3:80 leden 1 en 2 BW). Het beginsel van de saisine is in Boek 4 BW in art. 4:182 neergelegd. De erfgenamen volgen met het overlijden van de erflater van rechtswege de erflater op in [...]

Gemeenschap. Verdeling. Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Gemeenschap. Verdeling. Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het verschil tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling van een nalatenschap, zijnde een bijzondere gemeenschap. De vordering van de erfgenaam betreft te verklaren voor recht dat tussen de erfgenamen een verdeling is tot stand gekomen van de tussen hen bestaande gemeenschappen omvattende de nalatenschap van erflater. Gemeenschap. Nalatenschap. Verdeling. Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling De rechter oordeelt als volgt. De rechter overweegt met betrekking tot het gevorderde het [...]

Som ineens. Termijn. Degene die een aanspraak maakt op een som ineens dient dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Som ineens. Termijn. Degene die een aanspraak maakt op een som ineens dient dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap.

De Rechtbank Limburg heeft op 14 maart 2019 uitspraak gedaan over de mogelijkheid voor en de vereisten van het ontvangen van een som ineens. Verzoekster is de dochter van een van de erfgenamen. De advocaat van verzoekster vraagt om aan haar bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, ex art. 4:36 BW, een som ineens van € 23.400,00 toe te kennen. Ter onderbouwing van haar verzoek stelt de advocaat van verzoekster dat zij in de periode van 19 november 2014 tot de overlijdensdatum mantelzorgster van de [...]

Geldopnames met pinpas. Onttrekking van gelden? Normale uitgavenpatroon. Afleggen van rekening en verantwoording.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geldopnames met pinpas. Onttrekking van gelden? Normale uitgavenpatroon. Afleggen van rekening en verantwoording.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 mei 2019 uitspraak gedaan over het onttrekken van gelden uit een nalatenschap door pinopnames en de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording. [...]

Verzorgingsvruchtgebruik en verzorgingsbehoefte. Opheffing van het vruchtgebruik?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzorgingsvruchtgebruik en verzorgingsbehoefte. Opheffing van het vruchtgebruik?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 juli 2019 uitspraak gedaan over het verzorgingsvruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en over de verzorgingsbehoefte. Was er reden om het vruchtgebruik op te heffen? [...]

Boedelbeschrijving bij ouderlijke boedelverdeling? Overgangsrecht ouderlijke boedelverdeling.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Boedelbeschrijving bij ouderlijke boedelverdeling? Overgangsrecht ouderlijke boedelverdeling.

De Rechtbank Den Haag heeft op 25 juli 2019 uitspraak gedaan over de mogelijkheid van een boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling en over het overgangsrecht van de ouderlijke boedelverdeling. Het [...]

Verdeling van een nalatenschap. Langstlevende echtgenoot. Keuzelegaat in testament. Verzorgingsvruchtgebruik. Einde van het vruchtgebruik?

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Langstlevende echtgenoot. Keuzelegaat in testament. Verzorgingsvruchtgebruik. Einde van het vruchtgebruik?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 14 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of aan in een testament een toegekend vruchtgebruik een einde was gekomen. De langstlevende echtgenoot (de vader) [...]

Ouderlijke boedelverdeling. Voorwaarden in testament. Omvang en opeisbaarheid van de vorderingen. Zorg voor langstlevende echtgenoot.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Voorwaarden in testament. Omvang en opeisbaarheid van de vorderingen. Zorg voor langstlevende echtgenoot.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling en de vaststelling van de omvang en de opeisbaarheid van de vorderingen uit het testament. Ter beantwoording [...]

Vereffening nalatenschap. Kosten van een niet door rechter benoemde vereffenaar.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening nalatenschap. Kosten van een niet door rechter benoemde vereffenaar.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 14 maart 2019 uitspraak gedaan over de kosten van de vereffening van een niet door rechter benoemde vereffenaar van een nalatenschap. Belanghebbende is enig erfgenaam [...]

Oudere blog items

Woning verkregen deels uit nalatenschap zonder uitsluitingsclausule en deels uit verdeling met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule uit overbedeling. Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Woning verkregen deels uit nalatenschap zonder uitsluitingsclausule en deels uit verdeling met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule uit overbedeling. Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap?

Onttrekken van gelden van de bankrekening van de erflater door diens vriendin? Bewijs.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekken van gelden van de bankrekening van de erflater door diens vriendin? Bewijs.

Geschil over de vereffening van een erfenis. Vereffenaar vordert verklaring voor recht om geschilpunten te beslechten. Voeging in hoger beroep op de voet van artikel 222 Rv?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil over de vereffening van een erfenis. Vereffenaar vordert verklaring voor recht om geschilpunten te beslechten. Voeging in hoger beroep op de voet van artikel 222 Rv?

Ouderlijke boedelverdeling. Afwikkeling nalatenschap. Verbruiksvergoeding. Verjaring van vordering en schuldtoerekening?

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Afwikkeling nalatenschap. Verbruiksvergoeding. Verjaring van vordering en schuldtoerekening?

Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring of rechtsverwerking? Vordering uit hoofde van onderbedeling na ouderlijke boedelverdeling verjaart pas na 20 jaar.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring of rechtsverwerking? Vordering uit hoofde van onderbedeling na ouderlijke boedelverdeling verjaart pas na 20 jaar.

Vereffening. Taken en bevoegdheden vereffenaar. Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in het belang van de schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Taken en bevoegdheden vereffenaar. Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in het belang van de schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren.

Vordering uit ouderlijke boedelverdeling. Redelijkheid en billijkheid?

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit ouderlijke boedelverdeling. Redelijkheid en billijkheid?

Vordering uit ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid.

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid.

Wettelijke verdeling. Vereffening. Wie is aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wettelijke verdeling. Vereffening. Wie is aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

Informatieplicht langstlevende echtgenoot jegens kinderen na ouderlijke boedelverdeling. Analoge toepassing van artikel 4:16 lid 4 BW. Uitvoerbaar bij voorraad?

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Informatieplicht langstlevende echtgenoot jegens kinderen na ouderlijke boedelverdeling. Analoge toepassing van artikel 4:16 lid 4 BW. Uitvoerbaar bij voorraad?

Beheer van gelden van erflater. Onrechtmatige uitgaven van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking.

15 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beheer van gelden van erflater. Onrechtmatige uitgaven van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking.

Afwikkeling van een ouderlijke boedelverdeling. Uitleg testament. Overgangsrecht. Boedelbeschrijving.

9 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van een ouderlijke boedelverdeling. Uitleg testament. Overgangsrecht. Boedelbeschrijving.

Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Misbruik van omstandigheden? Was erflaatster voldoende in staat haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen? Rekening en verantwoording?

3 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Misbruik van omstandigheden? Was erflaatster voldoende in staat haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen? Rekening en verantwoording?

Herroeping van een vonnis. Sprake van een van de gronden voor herroeping? Bedrog?

24 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Herroeping van een vonnis. Sprake van een van de gronden voor herroeping? Bedrog?

Rechtsmacht. Europese Erfrechtverordening. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats. Nauwe band.

17 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsmacht. Europese Erfrechtverordening. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats. Nauwe band.

Europese Erfrechtverordening. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Afleggen van een verklaring.

10 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Europese Erfrechtverordening. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Afleggen van een verklaring.

Afleggen rekening en verantwoording over beheer van mede-rekeninghouder? Verrekening van verjaarde vordering uit geldlening?

4 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen rekening en verantwoording over beheer van mede-rekeninghouder? Verrekening van verjaarde vordering uit geldlening?

Verzoek goedkeuring voor onderhandse verdeling nalatenschap namens minderjarige erfgenamen op grond van artikel 3:183 lid 2 BW.

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek goedkeuring voor onderhandse verdeling nalatenschap namens minderjarige erfgenamen op grond van artikel 3:183 lid 2 BW.

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering uit onderbedeling. Wanneer was de vordering opeisbaar? Is de vordering verjaard?

19 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Vordering uit onderbedeling. Wanneer was de vordering opeisbaar? Is de vordering verjaard?

Verwerping van een nalatenschap namens een minderjarige. Vereffening noodzakelijk? Aanwijzing door de rechter.

12 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verwerping van een nalatenschap namens een minderjarige. Vereffening noodzakelijk? Aanwijzing door de rechter.

De termijn voor het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige

5 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor De termijn voor het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige

Vereffening. Zaakwaarneming. Schuld van de nalatenschap? Beheershandelingen?

26 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Zaakwaarneming. Schuld van de nalatenschap? Beheershandelingen?

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Verwerping van een nalatenschap. Opeisbaarheid van vorderingen. Verjaring?

19 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid notaris. Verwerping van een nalatenschap. Opeisbaarheid van vorderingen. Verjaring?

Schenking. Schuldigerkenning. Recht op rente? Rechtsverwerking? Aanspraak op rente naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

13 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Schenking. Schuldigerkenning. Recht op rente? Rechtsverwerking? Aanspraak op rente naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Ouderlijke boedelverdeling. Omvang vorderingen. Opeisbaarheid vorderingen. Zorgkosten. Interen op eigen vermogen.

6 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Omvang vorderingen. Opeisbaarheid vorderingen. Zorgkosten. Interen op eigen vermogen.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie