Blog

Onze advocaat kindsdeel heeft speciaal voor u een aantal blogs geschreven. Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen. Om die reden willen wij als advocaat kindsdeelu op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog. Mocht u een vraag hebben naar aanleiding van deze blogs voor onze advocaat kindsdeel bel ons dan op nummer: 020-7400521 of neemt u dan gerust gratis contact op met het formulier.

Opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind is gesteld. Voorwaarde bij de opeisbaarheid van de vordering. Zorgbehoefte.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind is gesteld. Voorwaarde bij de opeisbaarheid van de vordering. Zorgbehoefte.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 4 september 2020 uitspraak gedaan over het opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind was gesteld. Verzoekers verzoeken de kantonrechter machtiging te verlenen om over te gaan tot het uitkeren van de kindsdelen in de nalatenschap van de echtgenoot van de erflater. Opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind is gesteld. Voorwaarde bij de opeisbaarheid van de vordering in het testament. Zorgbehoefte. De rechter oordeelt [...]

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Verhaal bij het hertrouwen van de langstlevende echtgenoot. Huwelijksgoederenrecht en uitsluitingsclausule.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Verhaal bij het hertrouwen van de langstlevende echtgenoot. Huwelijksgoederenrecht en uitsluitingsclausule.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over het verhaal van het kindsdeel bij het hertrouwen van de langstlevende echtgenoot. De vorderingen van eiseres komen in de kern erop neer dat zij stelt dat zij uit hoofde van de nalatenschap de moeder een vordering heeft op de nalatenschap van € 275.000,00 en dat zij gerechtigd is tot de volledige saldi van de bankrekeningen van de gemeenschap ten tijde van het overlijden van erflater, zijnde een totaalbedrag van € 36.470,11. Eiseres stelt [...]

Ouderlijke boedelverdeling. Is er sprake van opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van goed behorende tot de nalatenschap?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Is er sprake van opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van goed behorende tot de nalatenschap?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van een opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van een eigendomsaandeel van een goed behorende tot een nalatenschap. Geïntimeerden zijn de zoons van appellant en erflaatster. Appellant en erflaatster waren gehuwd, tussen hen bestond een wettelijke gemeenschap van goederen. Erflaatster is in 2016 overleden. Zij heeft over haar nalatenschap beschikt bij testament van 3 april 1986 en wel door een ouderlijke boedelverdeling (art. 4:1167 (oud) BW). De [...]

Waardering van onroerend goed bij verdeling nalatenschap. Waardebepaling van een appartement. Peildatum. Benoeming van een deskundige.

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Waardering van onroerend goed bij verdeling nalatenschap. Waardebepaling van een appartement. Peildatum. Benoeming van een deskundige.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 10 juni 2020 uitspraak gedaan over de waardering van een appartement bij de verdeling van een nalatenschap. Partijen verschillen van mening over de waarde van [...]

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Uitleg van een testament. Voorwaarde in testament. Erfdeel opeisbaar?

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Uitleg van een testament. Voorwaarde in testament. Erfdeel opeisbaar?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het kindsdeel al eerder opeisbaar was vanwege de vervulling van een voorwaarde in het testament Gedaagden [...]

Erfrecht. Is ontslag van de gezamenlijke vereffenaars mogelijk op grond van een gewichtige reden? Onenigheid over de verkoop van de woning.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Is ontslag van de gezamenlijke vereffenaars mogelijk op grond van een gewichtige reden? Onenigheid over de verkoop van de woning.

De Rechtbank Gelderland heeft op 25 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het ontslag van de gezamenlijke vereffenaars mogelijk was op grond van een gewichtige reden. Bij testament [...]

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van erfgenaam tot inzage en afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van erfgenaam tot inzage en afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een erfgenaam tot inzage en afgifte van stukken van de nalatenschap om zijn erfdeel te kunnen [...]

Erfrecht. Onrechtmatige overboekingen van een mederekeninghouder? Schenking? Stelplicht en bewijslast.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Onrechtmatige overboekingen van een mederekeninghouder? Schenking? Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 7 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de overboekingen van een mederekeninghouder onrechtmatig waren. Geïntimeerden voeren het verweer dat erflaatster nimmer rekening en [...]

Vordering jegens vennootschap tot afgifte van stukken aan erfgenaam. Welk recht heeft erfgenaam als aandeelhouder en als schuldenaar op informatie jegens vennootschap?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering jegens vennootschap tot afgifte van stukken aan erfgenaam. Welk recht heeft erfgenaam als aandeelhouder en als schuldenaar op informatie jegens vennootschap?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag welk recht een erfgenaam als aandeelhouder heeft op informatie over een vennootschap die in de nalatenschap is [...]

Oudere blog items

Ouderlijke boedelverdeling. Maatschap. Voortzetting van bedrijf. Bedrijf rendabel? Taxatie. Waardebepaling. Going-concern-waarde?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Maatschap. Voortzetting van bedrijf. Bedrijf rendabel? Taxatie. Waardebepaling. Going-concern-waarde?

Legaat tegen inbreng. Waardering van de inbreng. Peildatum.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legaat tegen inbreng. Waardering van de inbreng. Peildatum.

Verzoek tot de benoeming van een vereffenaar. Is een schuldeiser een belanghebbende? Erfgenamenonderzoek.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot de benoeming van een vereffenaar. Is een schuldeiser een belanghebbende? Erfgenamenonderzoek.

Internationaal erfrecht. De rechtsmacht van de Nederlandse rechter en het toepasselijke recht. Verblijfplaats. België. Rechtskeuze.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. De rechtsmacht van de Nederlandse rechter en het toepasselijke recht. Verblijfplaats. België. Rechtskeuze.

Erfrecht. Uitbetaling van saldo op spaarbankboekje. Is de vordering verjaard? Overgangsrecht.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitbetaling van saldo op spaarbankboekje. Is de vordering verjaard? Overgangsrecht.

Onderlinge informatieplicht van erfgenamen. Medewerkingsplicht van erfgenamen tot het verstrekken van inlichtingen tegenover elkaar.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Onderlinge informatieplicht van erfgenamen. Medewerkingsplicht van erfgenamen tot het verstrekken van inlichtingen tegenover elkaar.

Beneficiaire aanvaarding. Gedraging van zuivere aanvaarding? Heeft de erfgenaam beschikt over de goederen van de nalatenschap als heer en meester?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Gedraging van zuivere aanvaarding? Heeft de erfgenaam beschikt over de goederen van de nalatenschap als heer en meester?

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Vordering uit onderbeding. Rechtsverwerking? Verjaring. Termijnen.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Vordering uit onderbeding. Rechtsverwerking? Verjaring. Termijnen.

Vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Verzorgingsbehoefte. Levenslang vruchtgebruik?

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Verzorgingsbehoefte. Levenslang vruchtgebruik?

Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht bij onrechtmatige daad van erfgenaam tevens executeur. Schadevergoeding. Vermogensschade.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht bij onrechtmatige daad van erfgenaam tevens executeur. Schadevergoeding. Vermogensschade.

Vaststelling van het erfdeel in een nalatenschap. Is het vaststellen van een partieel erfdeel door de rechter mogelijk?

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling van het erfdeel in een nalatenschap. Is het vaststellen van een partieel erfdeel door de rechter mogelijk?

Vermindering van een quasi-legaat. Begunstiging. Onredelijkheidscriterium. Verzorgingskarakter.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vermindering van een quasi-legaat. Begunstiging. Onredelijkheidscriterium. Verzorgingskarakter.

Verzoek machtiging tot vaststelling van het wettelijk erfdeel. Minderjarige erfgenamen. Wilsrechten. Vruchtgebruik op een geldvordering?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek machtiging tot vaststelling van het wettelijk erfdeel. Minderjarige erfgenamen. Wilsrechten. Vruchtgebruik op een geldvordering?

Bezwaar tegen de boedelbeschrijving en uitdelingslijst inzake een nalatenschap. Hoger beroep mogelijk? Onnodig gemaakte proceskosten?

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bezwaar tegen de boedelbeschrijving en uitdelingslijst inzake een nalatenschap. Hoger beroep mogelijk? Onnodig gemaakte proceskosten?

Verdeling door de rechter. Waardering van een woning. Taxatie. Peildatum van de waardebepaling.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling door de rechter. Waardering van een woning. Taxatie. Peildatum van de waardebepaling.

Bij uitzondering rechterlijke machtiging verleend aan de vereffenaar tot de verkoop van een onroerende zaak. Beneficiaire aanvaarding.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bij uitzondering rechterlijke machtiging verleend aan de vereffenaar tot de verkoop van een onroerende zaak. Beneficiaire aanvaarding.

Vernietiging van schenkingen op grond van misbruik van omstandigheden? Mantelzorg. Geestelijke toestand van erflater. Dementie. Opname in verpleeghuis. Bewijslast.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging van schenkingen op grond van misbruik van omstandigheden? Mantelzorg. Geestelijke toestand van erflater. Dementie. Opname in verpleeghuis. Bewijslast.

Kindsdeel. Verjaring van vordering uit ouderlijke boedelverdeling? Voorwaarde voor opeisbaarheid van de vordering. Stuiting verjaring?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Verjaring van vordering uit ouderlijke boedelverdeling? Voorwaarde voor opeisbaarheid van de vordering. Stuiting verjaring?

Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring van de vordering uit onderbedeling? Stuiting van de verjaring?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring van de vordering uit onderbedeling? Stuiting van de verjaring?

Ouderlijke boedelverdeling. Recht op boedelbeschrijving. Overgangsrecht.

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Recht op boedelbeschrijving. Overgangsrecht.

Vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Verjaring? Erkenning van de vordering? Redelijkheid en billijkheid.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Verjaring? Erkenning van de vordering? Redelijkheid en billijkheid.

Ouderlijke boedelverdeling. Zijn de vorderingen opeisbaar? Voorwaarde in testament. Intrek nemen in verzorgings- of verpleeghuis.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Zijn de vorderingen opeisbaar? Voorwaarde in testament. Intrek nemen in verzorgings- of verpleeghuis.

Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling. Misbruik van bevoegdheid? Redelijkheid en billijkheid.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling. Misbruik van bevoegdheid? Redelijkheid en billijkheid.

Benoeming van een testamentair bewindvoerder.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Benoeming van een testamentair bewindvoerder.

Boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie