Blog

Onze advocaat kindsdeel heeft speciaal voor u een aantal blogs geschreven. Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen. Om die reden willen wij als advocaat kindsdeelu op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog. Mocht u een vraag hebben naar aanleiding van deze blogs voor onze advocaat kindsdeel bel ons dan op nummer: 020-7400521 of neemt u dan gerust gratis contact op met het formulier.

Verdeling door de rechter. Waardering van een woning. Taxatie. Peildatum van de waardebepaling.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling door de rechter. Waardering van een woning. Taxatie. Peildatum van de waardebepaling.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 25 september 2019 uitspraak gedaan over de waardering van een woning bij een rechterlijke verdeling. De rechtbank heeft in eerste aanleg de wijze van verdeling van de voormalige echtelijke woning aldus gelast dat deze wordt toegedeeld aan de man tegen een nader door een taxateur vast te stellen taxatiewaarde, onder de verplichting de op de woning rustende hypothecaire geldlening geheel als eigen schuld voor zijn rekening te nemen en de vrouw te doen ontslaan uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid [...]

Bij uitzondering rechterlijke machtiging verleend aan de vereffenaar tot de verkoop van een onroerende zaak. Beneficiaire aanvaarding.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bij uitzondering rechterlijke machtiging verleend aan de vereffenaar tot de verkoop van een onroerende zaak. Beneficiaire aanvaarding.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden bij uitzondering een machtiging aan de vereffenaar verleend tot de verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak. Bij uitzondering rechterlijke machtiging verleend aan de vereffenaar tot de verkoop van een onroerende zaak. Beneficiaire aanvaarding. De rechter overweegt als volgt. In artikel 4:193 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) is het volgende bepaald: “Een wettelijk vertegenwoordiger van een erfgenaam kan voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft voor verwerping een machtiging van de kantonrechter. Hij is verplicht [...]

Vernietiging van schenkingen op grond van misbruik van omstandigheden? Mantelzorg. Geestelijke toestand van erflater. Dementie. Opname in verpleeghuis. Bewijslast.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging van schenkingen op grond van misbruik van omstandigheden? Mantelzorg. Geestelijke toestand van erflater. Dementie. Opname in verpleeghuis. Bewijslast.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vernietiging van schenkingen op grond van misbruik van omstandigheden. Was erflaatster compos mentis? Eisers roepen de vernietiging in van de schenkingen, en beroepen zich daarbij op misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 BW). In het rapport van de medisch deskundige staat dat erflaatster een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van dementie. Tijdens de behandeling op zitting hebben eisers verklaard dat erflaatster na de ziekenhuis opname in 2010 niet meer de oude is geworden, [...]

Kindsdeel. Verjaring van vordering uit ouderlijke boedelverdeling? Voorwaarde voor opeisbaarheid van de vordering. Stuiting verjaring?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Verjaring van vordering uit ouderlijke boedelverdeling? Voorwaarde voor opeisbaarheid van de vordering. Stuiting verjaring?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een vordering op grond van het kindsdeel was verjaard. Eiseres heeft na het overlijden van haar moeder [...]

Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring van de vordering uit onderbedeling? Stuiting van de verjaring?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring van de vordering uit onderbedeling? Stuiting van de verjaring?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling, over de verjaring van de vordering uit onderbedeling en over de stuiting van de verjaring. Bij testament [...]

Ouderlijke boedelverdeling. Recht op boedelbeschrijving. Overgangsrecht.

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Recht op boedelbeschrijving. Overgangsrecht.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling en het recht tot het opmaken van een boedelbeschrijving. De zaak betreft de afwikkeling van de nalatenschap [...]

Vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Verjaring? Erkenning van de vordering? Redelijkheid en billijkheid.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Verjaring? Erkenning van de vordering? Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering uit een ouderlijke boedelverdeling, verjaring van de vordering ende redelijkheid en billijkheid. Partijen (drie dochters) zijn geboren [...]

Ouderlijke boedelverdeling. Zijn de vorderingen opeisbaar? Voorwaarde in testament. Intrek nemen in verzorgings- of verpleeghuis.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Zijn de vorderingen opeisbaar? Voorwaarde in testament. Intrek nemen in verzorgings- of verpleeghuis.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de voorwaarde in een testament voor de opeisbaarheid van vorderingen uit een ouderlijke boedelverdeling. Ter beantwoording staat nog de vraag [...]

Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling. Misbruik van bevoegdheid? Redelijkheid en billijkheid.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling. Misbruik van bevoegdheid? Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling. De moeder heeft op 29 mei 1981 bij testament over haar nalatenschap [...]

Oudere blog items

Benoeming van een testamentair bewindvoerder.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Benoeming van een testamentair bewindvoerder.

Boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

Kindsdeel. Is de vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Is de vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

Verzoek tot veroordeling van langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Recht op informatie over niet-opeisbare vorderingen van de kinderen.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot veroordeling van langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Recht op informatie over niet-opeisbare vorderingen van de kinderen.

Ouderlijke boedelverdeling. Verplichting tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Overgangsrecht.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Verplichting tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Overgangsrecht.

Opdracht aan notaris. Tekortkoming van notaris. Vordering op notaris. Klachtplicht?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opdracht aan notaris. Tekortkoming van notaris. Vordering op notaris. Klachtplicht?

Terugbetaling van een na overlijden van de erflater overgeboekt bedrag van de bankrekening? Onttrekking van gelden?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Terugbetaling van een na overlijden van de erflater overgeboekt bedrag van de bankrekening? Onttrekking van gelden?

Verdeling van een nalatenschap. Verdeling door de rechter. Waardering van de woning. Benoeming van een deskundige.

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Verdeling door de rechter. Waardering van de woning. Benoeming van een deskundige.

Klacht tegen een notaris. Poortwachtersfunctie. Is de volmacht onder druk van de zoon getekend?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Klacht tegen een notaris. Poortwachtersfunctie. Is de volmacht onder druk van de zoon getekend?

Verdeling van tot een nalatenschap behorende woning. Waardering van de woning in verhuurde staat?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van tot een nalatenschap behorende woning. Waardering van de woning in verhuurde staat?

Behoorde de auto’s van erflater geheel tot de nalatenschap of waren deze in eigendom van de onderneming die hij met zijn zoons voerde?

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Behoorde de auto’s van erflater geheel tot de nalatenschap of waren deze in eigendom van de onderneming die hij met zijn zoons voerde?

Schulden van de nalatenschap. Rechtsopvolging onder algemene titel.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Schulden van de nalatenschap. Rechtsopvolging onder algemene titel.

Gemeenschap. Verdeling. Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Gemeenschap. Verdeling. Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling

Som ineens. Termijn. Degene die een aanspraak maakt op een som ineens dient dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Som ineens. Termijn. Degene die een aanspraak maakt op een som ineens dient dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap.

Geldopnames met pinpas. Onttrekking van gelden? Normale uitgavenpatroon. Afleggen van rekening en verantwoording.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geldopnames met pinpas. Onttrekking van gelden? Normale uitgavenpatroon. Afleggen van rekening en verantwoording.

Verzorgingsvruchtgebruik en verzorgingsbehoefte. Opheffing van het vruchtgebruik?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzorgingsvruchtgebruik en verzorgingsbehoefte. Opheffing van het vruchtgebruik?

Boedelbeschrijving bij ouderlijke boedelverdeling? Overgangsrecht ouderlijke boedelverdeling.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Boedelbeschrijving bij ouderlijke boedelverdeling? Overgangsrecht ouderlijke boedelverdeling.

Verdeling van een nalatenschap. Langstlevende echtgenoot. Keuzelegaat in testament. Verzorgingsvruchtgebruik. Einde van het vruchtgebruik?

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Langstlevende echtgenoot. Keuzelegaat in testament. Verzorgingsvruchtgebruik. Einde van het vruchtgebruik?

Ouderlijke boedelverdeling. Voorwaarden in testament. Omvang en opeisbaarheid van de vorderingen. Zorg voor langstlevende echtgenoot.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Voorwaarden in testament. Omvang en opeisbaarheid van de vorderingen. Zorg voor langstlevende echtgenoot.

Vereffening nalatenschap. Kosten van een niet door rechter benoemde vereffenaar.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening nalatenschap. Kosten van een niet door rechter benoemde vereffenaar.

Woning verkregen deels uit nalatenschap zonder uitsluitingsclausule en deels uit verdeling met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule uit overbedeling. Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Woning verkregen deels uit nalatenschap zonder uitsluitingsclausule en deels uit verdeling met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule uit overbedeling. Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap?

Onttrekken van gelden van de bankrekening van de erflater door diens vriendin? Bewijs.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekken van gelden van de bankrekening van de erflater door diens vriendin? Bewijs.

Geschil over de vereffening van een erfenis. Vereffenaar vordert verklaring voor recht om geschilpunten te beslechten. Voeging in hoger beroep op de voet van artikel 222 Rv?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil over de vereffening van een erfenis. Vereffenaar vordert verklaring voor recht om geschilpunten te beslechten. Voeging in hoger beroep op de voet van artikel 222 Rv?

Ouderlijke boedelverdeling. Afwikkeling nalatenschap. Verbruiksvergoeding. Verjaring van vordering en schuldtoerekening?

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Afwikkeling nalatenschap. Verbruiksvergoeding. Verjaring van vordering en schuldtoerekening?

Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring of rechtsverwerking? Vordering uit hoofde van onderbedeling na ouderlijke boedelverdeling verjaart pas na 20 jaar.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Verjaring of rechtsverwerking? Vordering uit hoofde van onderbedeling na ouderlijke boedelverdeling verjaart pas na 20 jaar.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie