De hoogte van het kindsdeel

Hiervoor schreven wij al dat in veel gevallen vader is overleden en moeder gewoon de spullen krijgt zonder dat er ooit is berekend wat de vordering van de kinderen is. Als een kind dan later wil weten hoeveel het was, is het de moeite waard om eens met de Belastingdienst contact op te nemen. Want uit de aangifte successierecht van destijds kan vaak worden afgeleid hoe hoog de vordering van de kinderen is. Let wel op dat er fiscaal soms een lagere waarde gold. Bel ons als u hulp nodig heeft: 020-3980150 of stel hier in het contactformulier vrijblijvend uw vraag.

Hoe krijg ik een zo hoog mogelijk kindsdeel?

Het kan voor een kind interessant zijn om een zo hoog mogelijk kindsdeel op te eisen. Bijvoorbeeld als dat kind door de langstlevende ouder is onterfd. Wij helpen dan om met dit kind de vordering zo hoog mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de woning van erflater en langstlevende te laten hertaxeren. Soms ontbreken er op de aangifte successierecht ook kostbare inboedelgoederen of een buitenlandse bankrekening. Met dat soort stappen incasseren wij een hoog kindsdeel voor u. Leg ons hier in het contactformulier vrijblijvend uw vraag voor.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat het kindsdeel klein blijft?

Wij treden echter ook op voor de langstlevende ouder of de kinderen die er belang bij hebben dat een kindsdeel klein blijft. Het kan dan interessant zijn om te onderzoeken of er bij het overlijden van de eerste ouder een verdeling heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld ouderlijke boedelverdeling). In dat geval zou een beroep kunnen worden gedaan op de vervaltermijn, zodat het kindsdeel vaststaat. Bel ons voor uitleg: 020-3980150. Let ook op deze termijn als u juist een hoger kindsdeel wilt.

Rente over het kindsdeel

Wij hebben gevallen meegemaakt waarbij het kindsdeel door een hoge rente werd verdubbeld. Het kan dus interessant zijn om dit door ons uit te laten zoeken. Soms bepaalt het testament de hoogte van de rente. Soms is er na het overlijden van de erflater een (fiscale) keuze gemaakt voor een bepaalde rente. In andere gevallen biedt de wet uitkomst, alhoewel de rente dan laag is. Bel ons als u vragen heeft over de rente bij een kindsdeel: 020-3980150 of stel hier uw vraag met het contactformulier.