Van onze advocaat kindsdeel: Wij merken dat in veel nalatenschappen wordt vergeten dat de vordering van de kinderen uit de nalatenschap van de eerste ouder, eerst moet worden voldaan voordat de nalatenschap van de tweede ouder kan worden verdeeld.

Soms is het 20 of 30 jaar geleden dat de eerste ouder is overleden en dan is het moeilijk om de vermogensbestanddelen van die eerste nalatenschap te achterhalen, maar het moet toch gebeuren. Een aangifte erfbelasting kan dan soms een rol spelen om de erfenis te reconstrueren. Maar soms is er helemaal niets meer zoals in de onderhavige casus.

In een nog niet gepubliceerd vonnis van de Rechtbank Oost Brabant was vader 31 jaar geleden overleden en het was de vraag wat de waarde van de woning was. Partijen hadden rapporten in het geding gebracht, maar de rechtbank benoemt zelf een deskundige om de waarde van de woning 31 jaar geleden te bepalen. Voor de overige vermogensbestanddelen moet informatie worden verschaft.

Als de waarde van de erfenis is bepaald en de kindsdelen, dan is het vervolgens de vraag wat de rente hierover is. Want een rente over 31 jaar kan hoog oplopen! Bel onze advocaat kindsdeel als u vragen heeft over de berekening van het kindsdeel: 020-3980150 of lees hier over de hoogte van een kindsdeel.