Het Gerechtshof Den Haag heeft op 25 september 2019 uitspraak gedaan over de waardering van een woning bij een rechterlijke verdeling.

De rechtbank heeft in eerste aanleg de wijze van verdeling van de voormalige echtelijke woning aldus gelast dat deze wordt toegedeeld aan de man tegen een nader door een taxateur vast te stellen taxatiewaarde, onder de verplichting de op de woning rustende hypothecaire geldlening geheel als eigen schuld voor zijn rekening te nemen en de vrouw te doen ontslaan uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid ter zake.

De kosten ter zake de toedeling, waaronder die van de taxatie, dienen door beide partijen, ieder voor de helft, te worden gedragen.

Volgens de vrouw is de waardebepaling van de voormalige echtelijke woning op onjuiste wijze tot stand gekomen.

Weliswaar is de taxatie overeenkomstig de instructies van de rechtbank verricht door één van de drie door de vrouw voorgedragen makelaars, echter deze heeft de vrouw niet in de gelegenheid gesteld bij de taxatie aanwezig te zijn.

Bovendien is de woning ten opzichte van vergelijkbare woningen te laag getaxeerd, namelijk voor een bedrag van € 280.000,-.

De vrouw wenst een hernieuwde taxatie, uitgevoerd door een van de overige door haar voorgedragen makelaars.

De man is van mening dat de taxatie van de voormalige echtelijke woning door de makelaar op juiste wijze tot stand is gekomen en dat de woning voor een juiste waarde is gewaardeerd.

De vrouw heeft nooit aangegeven bij de taxatie aanwezig te willen zijn, de rechtbank heeft niet bepaald dat dat nodig was en de vrouw heeft niet gereageerd op het taxatierapport dat op 6 december 2018 naar haar advocaat is gezonden.

De vrouw geeft evenmin aan wat er mis zou zijn met de uitgevoerde taxatie.

Volgens de man is de getaxeerde waarde correct en in overeenstemming met de staat van onderhoud van de woning.

Verdeling door de rechter. Waardering van een woning. Taxatie. Peildatum van de waardebepaling.

De rechter oordeelt als volgt.

Partijen zijn ter terechtzitting overeengekomen dat de woning in aanwezigheid van de vrouw opnieuw zal worden getaxeerd door een van de overgebleven twee makelaars.

De woning dient te worden getaxeerd tegen de waarde per 12 november 2018, zijnde de datum waarop de rechtbank de wijze van verdeling van de woning heeft gelast.

De kosten van de vorige taxatie alsmede de nog te verrichten taxatie zullen door beide partijen worden gedragen.

Het hof zal overeenkomstig de afspraak van partijen beslissen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat kindsdeel over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de waardering van onroerend goed, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het kindsdeel, bezoek dan onze website over het kindsdeel. Klik dan hier.