Van onze advocaat kindsdeel: Stel de eerste ouder is in 1999 overleden en de erfgenamen twisten over de vraag wat de woning destijds waard was. Mag dan de WOZ waarde van de woning worden genomen? Voordeel is dat de berekening simpel is. Nadeel is dat de WOZ waarde, zeker in die periode, niet de daadwerkelijke marktwaarde vertegenwoordigt. Het Gerechtshof Den Haag heeft zich hier over uit gelaten:

‘De waarde van de woning te [plaatsnaam] kan niet per 17 september 1999 worden vastgesteld op basis van de WOZ-waarde aangezien de WOZ-waarde in die tijd volstrekt niet overeenkwam met de werkelijke waarde van het goed en slechts een fiscaal doel diende, namelijk de heffing van belasting. De waarde in het economische verkeer per 17 september 1999 zal derhalve door een deskundige moeten worden vastgesteld.’

Bij een dergelijk oude woning mag dus niet klakkeloos de WOZ waarde worden genomen voor de berekening van het kindsdeel. Er zullen deskundigen aan te pas moeten komen om de waarde te berekenen. Onze advocaat kindsdeel kan u hier mee helpen: 020-3980150. Kijk ook eens op het algemene deel van onze website over het kindsdeel.