De Rechtbank Den Haag heeft op 25 juli 2019 uitspraak gedaan over de mogelijkheid van een boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling en over het overgangsrecht van de ouderlijke boedelverdeling.

Het verzoek is gegrond op artikel 672 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), dat bepaalt dat de kantonrechter van het arrondissement waarin de boedel zich geheel of voor een groot deel bevindt, op verzoek van een in of bij dat artikel aangewezen persoon een boedelbeschrijving kan bevelen door een bij dat bevel aan te wijzen notaris.

Boedelbeschrijving bij ouderlijke boedelverdeling? Overgangsrecht ouderlijke boedelverdeling.

De rechter oordeelt als volgt.

Nadat erflaatster haar testament heeft gemaakt, maar voor haar overlijden, is het nieuwe erfrecht in werking getreden.

Onder het nieuwe erfrecht kan geen ouderlijke boedelverdeling meer worden gemaakt.

De wet kent nu de wettelijke verdeling, waarin de goederen van de nalatenschap op een vergelijkbare manier over de langstlevende echtgenoot en de kinderen worden verdeeld.

Volgens artikel 4:16 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is artikel 672 Rv niet van toepassing op de boedelbeschrijving die bij de wettelijke verdeling wordt opgemaakt.

De langstlevende echtgenoot en de kinderen kunnen wel verlangen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt, maar dat hoeft niet door de notaris te gebeuren. Alleen in bijzondere gevallen kan de kantonrechter bepalen dat de boedelbeschrijving door de notaris gebeurt.

Op grond van artikel 69 van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek is een bepaling in een testament die onder het oude recht geldig was en die onder het nieuwe recht niet meer kan worden gemaakt, geldig.

De ouderlijke boedelverdeling die erflaatster heeft gemaakt, blijft dus geldig.

Hoewel de ouderlijke boedelverdeling sterk lijkt op de huidige wettelijke verdeling, is het geen wettelijke verdeling.

Daarom acht de rechter artikel 4:16 BW, dat alleen geldt voor de wettelijke verdeling, niet van toepassing.

Artikel 672 Rv geldt wel voor de ouderlijke boedelverdeling.

Verzoeker als erfgenaam behoort tot de personen die volgens artikel 672 Rv een bevel tot boedelbeschrijving kunnen verzoeken en mag dus op grond van dit artikel verlangen dat een boedelbeschrijving door de notaris plaatsvindt.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat kindsdeel over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, over het opmaken van een boedelbeschrijving of over het overgangsrecht in het nieuwe erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het kindsdeel, bezoek dan onze website over het kindsdeel. Klik dan hier.