Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 4 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een woning, die verkregen is deels uit een nalatenschap zonder uitsluitingsclausule en deels uit de verdeling met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule uit overbedeling, tot de huwelijksgemeenschap behoorde.

Bij beschikking heeft de rechter tussen partijen de echtscheiding uitgesproken.

Bij deze beschikking heeft de rechtbank voorts overwogen dat de volledige waarde van de echtelijke woning in de verdeling wordt betrokken en bepaald dat de woning aan de man wordt toebedeeld en is de man veroordeeld tot betaling aan de vrouw van een bedrag ter grootte van de helft van de overwaarde van de woning.

Bij beschikking van heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de beschikking van de rechtbank vernietigd, uitsluitend voor zover het betreft het door de man aan de vrouw te betalen bedrag en de man veroordeeld tot betaling aan de vrouw van een bedrag van € 159.117,69 zijnde de helft van de overwaarde van de woning.

Tegen deze beschikkingen van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de man beroep in cassatie ingesteld.

Woning verkregen deels uit nalatenschap zonder uitsluitingsclausule en deels uit verdeling met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule uit overbedeling. Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap?

De Hoge Raad heeft het volgende overwogen.

“Indien, zoals de man in hoger beroep onder verwijzing naar Hoge Raad van 1 mei 2015, HR:2015:1199, NJ 2015, 378 heeft betoogd, de akte aldus moet worden uitgelegd dat sprake is van een samenstel van rechtshandelingen dat ertoe strekte de tegenprestatie voor de verkrijging van het aandeel van de moeder in de woning ten laste van het door de man van haar onder uitsluitingsclausule verkregen vermogen te laten komen, leidt tot een analoge toepassing van art. 1:124 lid 2 (oud) BW ertoe dat de woning buiten de huwelijksgemeenschap van de man en de vrouw is gebleven.

In dat geval kan de vrouw aanspraak maken op een vergoeding aan de huwelijksgemeenschap ter zake van het aandeel in de woning dat de man zonder uitsluitingsclausule uit de nalatenschap van zijn vader heeft verkregen.”

De Hoge Raad heeft vervolgens de beschikking van het gerechtshof vernietigd.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over de uitleg van een testament, over het kindsdeel of over de legitieme of over informatieverstrekking in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.